Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological process and machining programming of adjustable lever

Justyna Snarska

Abstract

In the diploma thesis, the technological process was developed and the machining of the adjustable lever was programmed. In the introduction the terminology related to the design of the machining process was specified. The first step in the design part of the project was to carry out an analysis of manufacturability, and then to develop a 3D model of the adjustable lever based on the final drawing and the conclusions drawn from the analysis. An appropriate semi-finished product was selected, then the technological process was designed and developed on the basis of technological documentation (technological card, instruction cards, operational sketches). Models of semi-finished products were made for each operations. A special clamping fixture has been developed for one of the technological operation. A machining program was created in the Mastercam system, so that toolpaths could be generated for CNC machine. The simulation of the machining was performed in the CAM system together with the selected technological tooling and clamping fixtures, in order to check the correctness of the machining. The final stage of the thesis was to estimate the cost of manufacturing an adjustable lever.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Snarska (FMIE) Justyna Snarska,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Proces technologiczny i programowanie obróbki dźwigni nastawnej
Supervisor
Tadeusz Rudaś (FMIE/IoMP) Tadeusz Rudaś,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz Rudaś (FMIE/IoMP) Tadeusz Rudaś,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Jarosław Chrzanowski (FMIE/IoMP) Jarosław Chrzanowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
proces technologiczny, obróbka skrawaniem, planowanie obróbki, uchwyt mocujący, oprzyrządowanie technologiczne, frezowanie, ścieżka narzędzia, system CAD, system CAM, modelowanie geometryczne
Keywords in English
technological process, cutting, process planning , clamping fixture, technological tooling, milling, toolpath, CAD system, CAM system, geometric modeling
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej opracowano proces technologiczny oraz zaprogramowano obróbkę dźwigni nastawnej. We wstępie pracy została przedstawiona terminologia związana z projektowaniem procesu obróbczego. Pierwszym krokiem w części projektowej było przeprowadzenie analizy technologiczności konstrukcji, a następnie opracowanie modelu 3D dźwigni nastawnej na podstawie rysunku wykonawczego oraz wyciągniętych wniosków z analizy. Wybrano odpowiedni półfabrykat, później zaprojektowano proces technologiczny i opracowano na jego podstawie dokumentację technologiczną (karta technologiczna, karty instrukcyjne, szkice technologiczne). Wykonano modele przygotówek dla poszczególnych operacji. Utworzono program obróbkowy w systemie Mastercam, dzięki czemu można było wygenerować ścieżki obróbkowe dla zabiegów obróbkowych wykonywanych na obrabiarce CNC. Opracowano specjalny uchwyt obróbkowy dla jednej z operacji technologicznych. Symulacja obróbki wykonana została w systemie CAM razem z dobranym oprzyrządowaniem technologicznym, aby sprawdzić poprawność wykonania obróbki. Ostatnim etapem pracy dyplomowej było oszacowanie kosztów wytworzenia dźwigni nastawnej.
File
  • File: 1
    PRACA_INŻYNIERSKA_Justyna_Snarska_276085.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31990

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT088d744215a048fc8e886a96f41771ea/
URN
urn:pw-repo:WUT088d744215a048fc8e886a96f41771ea

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page