Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept for the reconstruction of Księdza Biskupa Tymienieckiego street in Łódź

Piotr Marek Kunikowski

Abstract

The aim of this thesis is to propose technical solutions concerning road infrastructure in selected sections of ks.bpa W. Tymienieckiego street in Łódź, aimed at increasing the comfort and safety of street users both, with improving the aesthetics of the street and its surroundings. The proposal of technical solutions are the result of the analysis of the existing road infrastructure and the analysis of the results of selected traffic flow parameters. Selected traffic characteristics included, among others, the characteristics of vehicle traffic, including bicycles, and pedestrian traffic. In order to analyze the current traffic, field measurements were carried out in order to collect traffic data. In order to perform an analysis of current traffic, field measurements were carried out in order to collect data on road traffic. The traffic data collected or obtained were visualized on the charts in order to facilitate the analysis and interpretation of the obtained results. In addition, the diploma thesis analysed local development plans for particular areas where Tymienieckiego Street is located.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Marek Kunikowski (FCE) Piotr Marek Kunikowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Koncepcja przebudowy ulicy ks. bpa Wincentego Tymienieckiego w Łodzi
Supervisor
Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-10-2019
Issue date (year)
2019
Pages
101
Internal identifier
DIL-5592
Reviewers
Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Ul. Tymienieckiego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przestrzeń miejska, propozycje rozwiązań technicznych, pomiary ruchu drogowego, charakterystyki ruchu drogowego.
Keywords in English
Tymienieckiego street, local development plan, public space, proposals of technical solutions, traffic census, traffic flow parameters.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaproponowanie rozwiązań technicznych, dotyczących infrastruktury drogowej w wybranych fragmentach ulicy ks.bpa W. Tymienieckiego w Łodzi, mających na celu podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ulicy wraz z poprawą estetyki ulicy oraz otoczenia. Propozycja rozwiązań technicznych jest wynikiem analizy oraz oceny istniejącego zagospodarowania terenu a także analizy wyników wybranych charakterystyk bieżącego ruchu ulicznego. Do wybranych charakterystyk ruchowych należały między innymi charakterystyka ruchu pojazdów, w tym rowerów czy charakterystyka ruchu pieszego. W celu wykonania analizy bieżącego ruchu przeprowadzono pomiary terenowe mające na celu zebranie danych o ruchu drogowym. Zebrane lub otrzymane dane ruchowe zostały odpowiednio zwizualizowane na wykresach w celu łatwiejszej analizy oraz interpretacji otrzymanych wyników. Ponadto w pracy dyplomowej przeanalizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów, na których znajduje się ul. Tymienieckiego.
File
  • File: 1
    Praca_inz_Kunikowski_Piotr_276571.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31134

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT087746f3b7d343eeaff37d6dd4de7525/
URN
urn:pw-repo:WUT087746f3b7d343eeaff37d6dd4de7525

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page