Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kinematic and structural analysis of steering system components for Formula Student car

Mateusz Dolecki

Abstract

The subject of this work is the project of steering system components for Formula Student vehicle and the project and optimization of front upright. The main task is to design or choose ready-made components available on the market. If necessary, structural analysis of some elements of the system will be performed. During the design process, Siemens NX 8.5, Microsoft Excel and Ansys Workbench (for FEM analysis) software has been used. The most difficult part of this task was to define the kinematics of system in order to provide the best performance possible. Designed steering system is aimed at providing the highest lateral force possible to obtain in this vehicle. The important requirement is to make wheels automatically come back to the straightahead position. As former projects of this component showed, the important aspect is also the driver’s effort essential to turn in and keep the vehicle in a corner. The following project will be manufactured and included in new WUT Racing car. This will enable to confront the theoretical assumptions with actual conditions of the system’s work. The ultimate test of the quality and reliability of this design will be the start in the Formula SAE competition on holidays 2016
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Dolecki (FPAE) Mateusz Dolecki,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza kinematyczna i wytrzymałościowa elementów układu kierowniczego do pojazdu Formuła Student
Supervisor
Michał Kowalik (FPAE/IAAM) Michał Kowalik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
65
Internal identifier
MEL; PD-3531
Reviewers
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Michał Kowalik (FPAE/IAAM) Michał Kowalik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Układ kierowniczy, Formuła SAE , Ackerman, WUT Racing, Maglownica
Keywords in English
Steering system, Formula SAE, Ackerman, WUT Racing, Steering Rack
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest projekt elementów układu kierowniczego do pojazdu typu Formuła Student oraz projekt i optymalizacja zwrotnicy. Głównym zadaniem jest zaprojektowanie lub dobór gotowych podzespołów dostępnych na rynku. W razie potrzeby zostanie przeprowadzona analiza wytrzymałościowa niektórych elementów układu. W trakcie projektowania użyte zostało oprogramowanie Siemens NX8.5, Microsoft Excel oraz Ansys Workbench do analiz numerycznych. Największą trudnością tego zadania jest określenie kinematyki układu, by zapewnić pojazdowi możliwie najlepsze właściwości trakcyjne. Projektowany układ kierowniczy ma zapewnić jak największą siłę boczną możliwą do uzyskania w pojeździe. Ważnym wymaganiem jest, by koła w trakcie jazdy samoczynnie powracały do ustawienia na wprost. Jak pokazały wcześniejsze projekty tego podzespołu ważnym aspektem jest także wysiłek kierowcy niezbędny do wprowadzenia i utrzymania pojazdu w zakręcie. Niniejszy projekt zostanie zrealizowany w ramach koła naukowego WUT Racing co pozwoli na skonfrontowanie założeń teoretycznych z rzeczywistymi warunkami pracy układu. Finalnym sprawdzianem jakości oraz niezawodności projektu będzie start w zawodach serii Formuła SAE w wakacje 2016r.
File
  • File: 1
    M_Dolecki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9167

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT086f485f51bf42a0868cd1b9e73a50b5/
URN
urn:pw-repo:WUT086f485f51bf42a0868cd1b9e73a50b5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page