Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of central heating installation in a multi-family building

Olga Woźniak

Abstract

The purpose of present Engineer’s thesis was to create a heating system in a multifamily building located in Warsaw. Firstly, it was required to assess the design conditions for a given building and design building temperature for a winter period in particular rooms. Analysing design guidelines, polish technical norms and conditions allowed to review the calculation methodology. Secondly, all available heating systems were analysed and compared. The chosen was manifold – tee (mixed) system as the most convenient in terms of functionality in a given building and beneficial when costs of heating are taken into consideration. Having selected the proper heating system, the design part was started. The thermal power calculation of a building was completed in the excel file in accordance with polish technical norms PN-EN 12831. The selection of heaters, pipe diameter and valve setpoint was completed using bathroom fittings provided by Danfoss. During the selection of balancing of heating system, a few variants were taken into consideration including different sets of valves. The last part of the project was to provide assembly guidelines and working drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Olga Woźniak (FEE) Olga Woźniak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym
Supervisor
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja c.o., równoważnie, systemy ogrzewania, budynek wielorodzinny
Keywords in English
heating installation, balancing, heating systems, multi-family building
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest opracowanie projektu ogrzewania w budynku wielorodzinnym usytuowanym w Warszawie. Pierwszym krokiem w procesie projektowania było zapoznanie się z warunkami obliczeniowymi dla danego budynku: określenie projektowej temperatury zewnętrznej dla okresu zimowego oraz temperatur obliczeniowych w poszczególnych pomieszczeniach. Przeanalizowano wytyczne projektowe, polskie normy oraz warunki techniczne, aby zapoznać się z metodologią obliczeń. Następnie przeanalizowano dostępne na rynku systemy ogrzewania. Wybrano system trójnikowo-rozdzielaczowy jako najbardziej odpowiedni pod względem funkcjonalności w danym budynku oraz korzystny przez wzgląd na koszty ogrzewania. Po wybraniu odpowiedniego systemu przystąpiono do właściwej części projektowej. Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną budynku wykonano w arkuszach obliczeniowych Excel zgodnie z wytycznymi polskiej normy PN-EN 12831. Dobór grzejników, średnic rurociągów oraz nastaw zaworów wykonano przy pomocy programu Audytor C.O. Zaprojektowaną instalację zrównoważono korzystając z armatury firmy Danfoss. Podczas doboru sposobu równoważenia instalacji przeanalizowano kilka wariantów z uwzględnieniem różnych rodzajów zaworów. Ostatnim etapem wykonania projektu było podanie wytycznych montażowych oraz przygotowanie rysunków wykonawczych.
File
  • File: 1
    Olga_Woźniak_237050_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35568

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0867ba364e5048a0aec7520fa9683968/
URN
urn:pw-repo:WUT0867ba364e5048a0aec7520fa9683968

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page