Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of mortgage loans based on selected offers from Bank X

Agnieszka Zwierzchowska

Abstract

The bachelor thesis consists of three chapters. The first and secondo chapter are the theoretical part, but the third is an analysis of sample simulations of offers submitted by the Bank X. In the first chapter explain what is a „bank”, show the types of banks operating In the Polish. The sources of financing, the ways In witch institution banking raises capital through chich the correct circulation of Money In the bank takes place. Describesthe types of Lorans grante by Banks. Banks have a wide offers and there are able to meet the requrements of each customer. Presents the organization of the work Banks and branch Network. There try to be open to every potential customers. In the second chapter describes the mortgage bussines, types and purpose credit. The costs that the customers pay for the loan. There are fixed interest rate, variable interest rate WIBOR, bank fees, bank account cost and Rother additional insurance. It showes how the interest rate as WIBOR, LIBOR and EURIBOR changes in the last twenty years. Descried the relationship between the increase the number of loanand having an impast on the financing of the goverment program „Mieszkanie dla Młodych”. Showes essence and loan procedueres In the case of mortage Loans in Bank X. In the third chapters presents the amound of active credit agreements and the size of the debt, the currency In witch credit are granted. Describes the lending period 2003- 2010 and last two calendar years: 2017- 2018. The analysis of offers for indywidual customers sample simulation from Bank X. Compared to the same cost of the loan taking account the different periods of the loan.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Zwierzchowska (CESS) Agnieszka Zwierzchowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza i ocena kredytów hipotecznych na podstawie oferty banku X
Supervisor
Katarzyna Osiecka (CESS) Katarzyna Osiecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Duczkowska-Małysz (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Katarzyna Osiecka (CESS) Katarzyna Osiecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
kredyt, hipoteka, banki, rynek nieruchomości, zadłużenia.
Keywords in English
credit, mortgage, banks, real estate, debt.
Abstract in Polish
Praca składa się z trzech rozdziałów, dwa pierwsze są teoretyczne, zaś trzeci, empiryczny, stanowi analizę przykładowych symulacji ofert przedstawionych przez bank X. W pierwszym rozdziale wyjaśniono czym jest „bank”, przedstawiono rodzaje banków działających na polskim rynku. Źródła ich finansowania, sposoby w jakie instytucja bankowa pozyskuje kapitał, który jest niezbędnym czynnikiem, dzięki której odbywa się prawidłowa cyrkulacja pieniądza w banku. Opisano rodzaje kredytów udzielanych przez banki. Instytucje posiadają bogatą ofertę i potrafią sprostać wymaganiom każdego klienta. Omówiono organizację pracy banków oraz sieci placówek, które starają się być w jak najbliższym zasięgu terytorialnym każdego potencjalnego klienta. W drugim rozdziale przybliżono działalność hipoteczną, w tym rodzaje i przeznaczenie kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. Koszty, które musi ponieść klient w przypadku kredytowania. Takie jak: oprocentowanie stałe, oprocentowanie zmienne WIBOR, prowizję banku, koszty utrzymania konta bankowego i inne dodatkowe ubezpieczenia. Przedstawiono w jaki sposób kształtowało się oprocentowanie WIBOR, LIBOR i EURIBOR na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat oraz zilustrowano w jaki sposób oprocentowanie zmienne ma wpływ na wysokość raty. Zauważono zależność pomiędzy wzrostem liczby udzielanych kredytów, a mających na to wpływ dofinansowanie z rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Omówiono istotę oraz procedury kredytowania w przypadku kredytowania hipotecznego w wybranym Banku X. W trzecim rozdziale przedstawiono liczbę czynnych umów kredytowych i wielkość zadłużenia, walutę w jakiej udzielane są kredyty, wielkość oraz okres kredytowania od 2003 do 2010 roku oraz ostatnich dwóch lat kalendarzowych: 2017- 2018. Również dokonano analizy i oceny ofert dla klientów indywidualnych przykładowych symulacji z Banku X oraz porównano koszty tej samej wartości kredytu uwzględniając różne okresy kredytowania.
File
  • File: 1
    Agnieszka_Zwierzchowska-_Praca_licencjacka..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30541

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0861b6b7ab8f4e61b4f40aa6d3e15e2b/
URN
urn:pw-repo:WUT0861b6b7ab8f4e61b4f40aa6d3e15e2b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page