Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

X-ray image analysis software for laboratory use

Katarzyna Marczuk

Abstract

The aim of this study was to create a software for analyzing X-ray images for the laboratory usage during the realization of Basics of Medical Imaging on the Faculty of Electronics and Information Technology on Warsaw University of Technology. The application was to allow opening a file in DICOM medical standard and performing image processing operations such as changing contrast or inverting colors. The software was to enable drawing Region of Interest (ROI) and then display an image histogram graph and pixel statistics for it in the second window. In addition, the application was to enable the user to draw a profile line and subsequently display a pixel intensity chart. The code of above application has been implemented in the Eclipse IDE environment and the language used to accomplish fully functional software was Java with Java FX GUI library. The Graphical User Interface (GUI) was implemented in FXML and was created by using Scene Builder application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Marczuk (FEIT/IRMT) Katarzyna Marczuk,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Oprogramowanie do analizy obrazów rentgenowskich na potrzeby stanowiska laboratoryjnego
Supervisor
Andrzej Rychter (FEIT/IRMT) Andrzej Rychter,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Rychter (FEIT/IRMT) Andrzej Rychter,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
DICOM, Java FX, Scene Builder, przetwarzanie obrazów medycznych, GUI, profiler, histogram obrazu
Keywords in English
DICOM, Java FX, Scene Builder, medical images processing, GUI, intensity profile, image histogram
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stworzenie aplikacji służącej do analizy obrazów rentgenowskich na potrzeby zajęć laboratoryjnych realizowanych w ramach przedmiotu Podstawy Obrazowania Medycznego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Aplikacja miała umożliwiać otwarcie pliku w standardzie medycznym DICOM oraz wykonanie operacji przetwarzania obrazu takich jak zmiana kontrastu lub odwrócenie kolorów. Oprogramowanie miało umożliwiać rysowanie regionu zainteresowania „ROI”, a następnie wyświetlać dla niego wykres histogramu oraz dane statystyczne pikseli. Dodatkowo aplikacja miała umożliwiać użytkownikowi wykreślenie linii profilu oraz kolejno wyświetlenie wykresu intensywności pikseli. Kod powyższej aplikacji został zaimplementowany w środowisku Eclipse IDE, a językiem implementacji oprogramowania jest Java razem z biblioteką do tworzenia GUI - Java FX. Interfejs graficzny użytkownika (GUI) jest zaimplementowany w języku FXML, a został stworzony poprzez wykorzystanie aplikacji Scene Builder.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_Katarzyna_Marczuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35871

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT083e0e4e29af468ab59bbffbbe3048cc/
URN
urn:pw-repo:WUT083e0e4e29af468ab59bbffbbe3048cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page