Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Inventory Rebalancing in Bike Sharing System Veturilo

Kamil Biduś

Abstract

The main goal of this thesis was to create and implement optimization model for bike rebalancing problem for bike sharing system present in Warsaw and then testing it on realtime data. The thesis outlines the way contemporary bike sharing systems work, presents the motivation which is the problem of constant system servicing with a dedicated vehicle fleet. The problem is defined as mixed integer linear programming (MILP) problem, based on a model from literature. The model was implemented using AIMMS tools. It was tested on the influence of the size of the input operational data on the time necessary to reach optimal solution. The influence of constraints restriction on time efficiency of the solution was also tested. The achieved results show that created optimization model can be used for solving bike rebalancing problem for systems limited to about 100 stations and 1200 bikes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Biduś (FEIT/AK) Kamil Biduś,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Równoważenie rozmieszczenia rowerów na stacjach Veturilo
Supervisor
Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Optymalizacja, Problem marszrutyzacji, Programowanie całkowitoliczbowe, Statyczne równoważenie, System rowerów publicznych
Keywords in English
Bike sharing system, Mixed integer programming, Optimization, Routing problem, Static rebalancing
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stworzenie i implementacja modelu do optymalizacji równoważenia rozmieszczenia rowerów na stacjach systemu rowerów publicznych w Warszawie, a także przetestowanie jej na prawdziwych danych dostępnych w czasie rzeczywistym. W pracy przedstawiony został sposób działania współczesnych systemów rowerów publicznych, a także motywacja pracy – problem jakim jest wymagane ciągłe serwisowanie systemu przez flotę pojazdów. Problem został sformułowany w postaci zadania programowania liniowego mieszanego, opracowanego w oparciu o model z literatury. Problem został zaimplementowany przy użyciu narzędzia AIMMS. Przeprowadzono liczne testy sprawdzające wpływ rozmiaru danych wejściowych na szybkość rozwiązania, wpływ restrykcyjności ograniczeń na szybkość rozwiązania i inne. Wyniki osiągnięte w pracy pokazują, że stworzony model optymalizacyjny ma zastosowanie do rozwiązywania problemu równoważenia systemu rowerów publicznych o ograniczonym rozmiarze do około 100 stacji i 1200 rowerów.
File
  • File: 1
    Kamil_Bidus_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31936

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0825361e97c641aa82ab5f62e4faa5bd/
URN
urn:pw-repo:WUT0825361e97c641aa82ab5f62e4faa5bd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page