Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The strength analysis of the eye socket bottom wall blow-out fracture

Michał Tadeusz Zgiet

Abstract

The main purpose of the following thesis was to check the correctness of pre-viously developed mechanisms of the eye socket blow-out fracture using the Finite Element Method. The thesis matter refers to the common type of eye socket trauma that occurs frequently during car accidents. The literature section contains analysis about the structure of human skull, mechanical properties of human bones, blow-out fracture issues, complications con-nected with fracture and techniques of eye socket reconstruction. Previously created solid model of maxilla was utilized to perform simulation of the real conditions that are met when the fracture occurs which are anchorage of maxilla and neighboring bones and loads generated during the impact. In experi-mental section there are eight different analysis of previous assumptions. Results of analyses indicated critical area of eye socket bottom wall and criti-cal forces which are required to induce fracture depending of loaded area. Following studies in the described field should focus on creating more detailed model of analysed maxilla bone and its real material properties.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Tadeusz Zgiet (FACME) Michał Tadeusz Zgiet,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wytrzymałościowa dolnej ściany oczodołu w aspekcie złamania „blow-out”
Supervisor
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2175
Reviewers
Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Michał Hać (FACME/IMDF) Michał Hać,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Metoda Elementów Skończonych, złamanie dolnej ściany oczodołu, blow-out, czaszka, oczodół, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Keywords in English
Finite Elements Method, eye socket fracture, blow-out, human skull, eye socket, Comupter Aided Engineering
Abstract in Polish
Celem pracy było sprawdzenie słuszności opracowanych wcześniej mechani-zmów złamania w aspekcie analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Praca porusza problematykę złamania dolnej ściany oczodołu, które często jest wynikiem wypadków komunikacyjnych. We wstępie rozprawy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące budowy ludzkiej czaszki, właściwości mechanicznych kości, problematyki złamania „blow-out” oraz związanych z nim powikłań i metod rekonstrukcji. Utworzony model bryłowy kości czaszki został podparty i obciążony w sposób, który przedstawia rzeczywiste warunki zachodzące podczas pęknięcia. Dzięki utwo-rzeniu geometrii, w części badawczej analizie poddanych zostało osiem różnych modeli obciążenia. Na podstawie uzyskanych wyników określono punkt krytyczny oraz wyzna-czono wartości siły wymagane do wywołania złamania w zależności od obciążonego obszaru. Kolejne analizy dotyczące wyżej wymienionego zagadnienia powinny skupić się na opracowaniu dokładniejszego modelu geometrycznego i oszacowania rzeczywistych danych materiałowych dla kości szczękowej.
File
  • File: 1
    Michał_Zgiet_275448_Praca_dyplomowa_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34763

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT081cdc6055124fe4bf0657601e3fbf25/
URN
urn:pw-repo:WUT081cdc6055124fe4bf0657601e3fbf25

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page