Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Biomarkers of endothelial cells activity in in vitro conditions

Magdalena Małgorzata Malordy

Abstract

Endothelial cells are one of the most commonly used cells for laboratory analysis relating to the cardiovascular system. There are many possible uses of them – mainly for research on the circulatory system, but also for possibility of covering surface of the artificial blood vessels. For verifying correctness of assumptions in performed researches biomarkers are used. They are substances possible to measure, indicating changes taking place in the body, physiological as well as pathological. In this work, eponymous biomarker was von Willebrand factor, a substance secreted by endothelial cells. Cell culture was supplemented with peptides, which in theory, were supposed to help in adhesion to surface and proliferation of endothelium. Changes of the concentration of von Willebrand factor was measured by ELISA test, which uses color reaction between von Willebrand factor and antibody contained in test. Observations made during the studies allowed to determine if addition of peptide has an impact on growth of endothelial cells, and which concentration is the best for their growing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Małgorzata Malordy (FCPE) Magdalena Małgorzata Malordy,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Biomarkery aktywności komórek śródbłonka w warunkach in vitro
Supervisor
Beata Aleksandra Butruk-Raszeja (FCPE/DBBE) Beata Aleksandra Butruk-Raszeja,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Pages
35
Internal identifier
DICHP-2924
Reviewers
Beata Aleksandra Butruk-Raszeja (FCPE/DBBE) Beata Aleksandra Butruk-Raszeja,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Katarzyna Jabłczyńska (FCPE/CIPE) Katarzyna Jabłczyńska,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
śródbłonek, biomarker, test ELISA
Keywords in English
endothelial cells, biomarkers, ELISA test
Abstract in Polish
Komórki śródbłonka są jednymi z najczęściej wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych dotyczących schorzeń układu krążenia. Istnieje wiele możliwości ich wykorzystania – przede wszystkim badania dotyczące chorób układu krążenia, czy też możliwości pokrycia przez komórki śródbłonka implantów naczyń krwionośnych. Do sprawdzenia prawidłowości założeń wykonywanych badań naukowych wykorzystuje się biomarkery. Są to możliwe do zmierzenia substancje wskazujące na zachodzące w organizmach zmiany, zarówno fizjologiczne jak i patologiczne. W niniejszej pracy tytułowym biomarkerem był czynnik von Willebranda, substancja wydzielana przez komórki śródbłonka. Do hodowli tych komórek zostały dodane peptydy, które w założeniu miały wspomóc adhezję do podłoża i proliferację komórek śródbłonka. Zmiany stężenia czynnika von Willebranda badano za pomocą testu ELISA, wykorzystującego reakcję barwną zachodzącą między czynnikiem von Willebranda a przeciwciałem zawartym w teście. Obserwacje wykonane w trakcie badań pozwoliły określić czy dodatek peptydu ma wpływ na rozwój komórek śródbłonka, oraz jakie stężenie jest najbardziej odpowiednie dla ich wzrostu.
File
  • File: 1
    271425_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26689
Additional fields
Konsultacje: Aleksandra Kuźmińska

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT07d9ff155de4454d8ee627587d0d41d1/
URN
urn:pw-repo:WUT07d9ff155de4454d8ee627587d0d41d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page