Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Model of a cyclical EMG signal obtained by the method of correlated RMS envelopes for use in physiotherapy

Aleksandra Dorota Straus

Abstract

Electromyography is a veryimportantdirection for the development of biomechanics when it comes toanalysis and diagnosis of the musculoskeletal system. From the physiotherapist’spoint of view, the raw EMG signal is not useful formaking a diagnosis, only converting it toan objective cyclical model highlights individual differences.This thesis presents amethod of obtaining an objective modelof an EMG signal recorded from a walking patient, as well as compares the results of two methods for obtaining objective models: average-to-envelope and envelope-to-averagebased on the same raw EMG signal.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Dorota Straus (FEIT/IRMT) Aleksandra Dorota Straus,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Model cyklicznego sygnału EMG uzyskanego metodą skorelowanych obwiedni RMS dla celów fizjoterapii
Supervisor
Jacek Dusza (FEIT/PE) Jacek Dusza,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ewa Piątkowska-Janko (FEIT/IRMT) Ewa Piątkowska-Janko,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jacek Dusza (FEIT/PE) Jacek Dusza,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
EMG, elektromiografia, cykl chodu, segmentacja, obiektywny model cyklicznego sygnału EMG, średnia skorelowana, obwiednia RMS, analiza sygnału, aktywacja mięśni
Keywords in English
EMG, electromyography, gait cycles, segmentation, objective model of cyclicalEMG signal, correlated average, RMSenvelope, signal analysis, muscle activation
Abstract in Polish
Elektromiografia jest ważnym kierunkiem rozwoju biomechaniki w analizie i diagnozie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Z punktu widzenia fizjoterapeuty surowy sygnał EMG nie jest użyteczny do stawiania diagnozy, dopiero obiektywny model cykliczny uwypukla różnice osobnicze.W niniejszej pracy przedstawiono metodę uzyskiwania obiektywnego modelu sygnału EMG rejestrowanego podczas chodu, jak również porównano wyniki dwóch metod uzyskiwania obiektywnych modeli: średnia-obwiednia i obwiednia-średnia na podstawie tego samego surowego sygnałuEMG.
File
  • File: 1
    Aleksandra_Straus_-_praca_dyplomowa_inż_-_nov_2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36741

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0773a82eaaef4444a872850f8e7e5cde/
URN
urn:pw-repo:WUT0773a82eaaef4444a872850f8e7e5cde

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page