Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creating and implementing a model of ventilation stand

Maciej Kłos

Abstract

The goal of this thesis was to create and implement a model of a ventilation stand. This stand contains 6 valves and a fan, we will be researching the relationship between the control signals and the flows of air on 3 levels. We will be using identification of this system – values saved during an experiment will allow us to tune the parameters of the model. This thesis is divided into several parts. Firstly, there is a description of the stand, describing all of the control and output signals. Then, an ARX model was implemented and tested. After that we will be developing a static model. An iterative approach was used, due to the large number of signals (7 input signals and 3 output signals). Firstly we determined the relationship between valves and air flows. Then we identified the characteristic of the fan, which was implemented in the valve model. Next, a global optimization method was used to remove differences, appearing because of the usage of the ventilation stand. Lastly, we will use a cascade Hammerstein model with a linear dynamic part in order to create final dynamic model.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Kłos (FEIT/AK) Maciej Kłos,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie i implementacja modelu stanowiska systemu wentylacji
Supervisor
Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Domański (FEIT/AK) Paweł Domański,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Model, ARX, proces dynamiczny, model liniowy, równanie różnicowe, proces dyskretny, optymalizacja, aproksymacja
Keywords in English
model, ARX, dynamic process, linear model, differential equation, discrete process, optimization, approximation
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie modelu stanowiska wentylacji. Stanowisko posiada 6 zaworów oraz wentylator. Zbadana została zależność wysterowania tych elementów w stosunku do przepływów powietrza na 3 poziomach. Do badanego procesu została zastosowana identyfikacja – na podstawie eksperymentu i zarejestrowanych wartości sygnałów, dobierane zostały parametry modelu. Praca jest podzielona na kilka części. Na początek przedstawiono opis stanowiska, wszystkie jego sygnały sterujące i sygnały wyjściowe. Następnie zaimplementowany i przetestowany został model ARX. Ze względu na nieliniowość obiektu zastosowano modelowanie statyczne. Z powodu dużej liczby sygnałów w stanowisku (7 sygnałów wejściowych, 3 sygnały wyjściowe) zastosowano podejście iteracyjne. Na samym początku zbadana została zależność przepływów powietrza od otwarcia zaworów. Potem zidentyfikowano charakterystykę wentylatora, która została uwzględniona w modelu zaworów. Kolejnym krokiem było zastosowanie globalnej metody optymalizacji, w celu zniwelowania różnic pojawiających się ze względu na eksploatację stanowiska. Na samym końcu wykorzystany został model kaskadowy Hammersteina z liniowym członem dynamicznym, aby uzyskać ostateczny model dynamiczny.
File
  • File: 1
    praca_inz_mklos.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31783

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT07501ce27cd5496cb3888ee333196a41/
URN
urn:pw-repo:WUT07501ce27cd5496cb3888ee333196a41

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page