Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System design for measuring individual parameters of the braking system

Amadeusz Pawlos

Abstract

Brakes have a very important safety role in any vehicle capable of moving through electric or combustion engines. Even in the car considered the first in the history of Karl Benz's production - Motorwagen Nummer 1 - there was a primitive braking system from today's point of view and already caused a problem, even though the vehicle had a maximum speed of just 16 km / h. For many years, the ability of the vehicle to relatively fast stop is so important. To assess the effectiveness of the braking system, various systems are built to measure the values associated with the operation of its various components. The purpose of the work was to develop metodology and build equipment for measuring individual parameters of the braking system. The apparatus is characterized by very low cost, but less precision of the measerment comparing with the other systems avialable on the market. The advantage is the adaptability of all the sensors with many vehicle (mostly passenger cars). The main device is microprocessor ARM STM32F303 Discovery, which recive information from all sensors. Next, this data is transfered to the laptop, where the program STM Studio transforms it into charts. Measered values are: the force applied to the brake pedal, brake system fluid pressure and temperature, brake disc temperature, acceleration in three axes, car speed and braking distance. There is the possibility to expand the equipment. All measurements were carried out in accordance with Regulation No 13. of the Economic Commission for Europe of the United Nations. The system built like that allows to evaluate the effectiveness of individual parts of the braking system, eg: brake pads, discs, or elements used in motorsport, eg: brake lines with steel braids, brake fluids with a high boiling point. It allows us to see whether the car will be safe.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Amadeusz Pawlos (FACME) Amadeusz Pawlos,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt systemu do badania wybranych parametrów układu hamulcowego
Supervisor
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2062
Reviewers
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
układ hamulcowy, badanie układów hamulcowych, aparatura pomiarowa
Keywords in English
braking system, brake system testing, measuring apparatus
Abstract in Polish
Hamulce odgrywają kluczową rolę bezpieczeństwa w każdym pojeździe zdolnym do przemieszczania się dzięki silnikom elektrycznym lub spalinowym. Już w samochodzie uznawanym jako pierwszy w historii produkcji Karla Benz’a - Motorwagen Nummer 1 – występował prymitywny z punktu widzenia dzisiejszych czasów układ hamulcowy i już wtedy sprawiał problem, mimo iż pojazd dysponował prędkością maksymalną na poziomie zaledwie 16 km/h. Od wielu lat tak ważna jest zdolność pojazdu do relatywnie szybkiego zatrzymania. Aby ocenić skuteczność układu hamulcowego budowane są różne systemy mierzące wartości związane z działaniem poszczególnych jego elementów. Celem pracy było opracowanie metodyki oraz budowa aparatury badawczej do pomiarów wybranych parametrów układu hamulcowego. Aparatura wyróżnia się niskim kosztem czujników, jednak ma dużo mniejszą precyzję w porównaniu do układów dostępnych na rynku. Atutem jest adaptacyjność wszystkich czujników do wielu współczesnych pojazdów (głównie samochodów osobowych). Głównym urządzeniem sterującym jest mikrokontroler ARM STM32F303 Discovery, który otrzymuje informację od wszystkich czujników. Dane te są następnie przekazywane do laptopa, gdzie w programie STM Studio generowane są przebiegi wartości. Mierzone wielkości to: siła nacisku na pedał hamulca, ciśnienie w układzie hydraulicznym zespołu hamulcowego, temperatura jednej tarczy hamulcowej, temperatura cieczy roboczej zespołu hamulcowego, przyśpieszenia w trzech osiach, prędkość pojazdu oraz droga hamowania. Istnieje możliwość późniejszej rozbudowy aparatury o dodatkowe czujniki. Wszystkie pomiary wykonywane zostały zgodnie z regulaminem 13. Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak zbudowany układ pozwala na ocenę skuteczności działania poszczególnych części eksploatacyjnych układu hamulcowego, np.: klocków, tarcz hamulcowych lub przewagi elementów wykorzystywanych w motorsporcie, np.: przewodów hamulcowych w oplocie stalowym, płynów hamulcowych o podwyższonej temperaturze wrzenia. Dzięki niemu możemy przekonać się o tym, czy dany samochód będzie bezpieczny.
File
  • File: 1
    AmadeuszPawlos275174.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30884

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT07377c8929a04f9e87f9615fde1221a8/
URN
urn:pw-repo:WUT07377c8929a04f9e87f9615fde1221a8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page