Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of optical properties of selected polymers

Dominika Bruździńska

Abstract

The aim of the study was to evaluate the optical properties (yellowness index, luster, haze, color) of selected polymers. Object of the operation were selected polymers from the group of polystyrene, polyvinyl chloride), acetal copolymer, and polyamide. The work consists of a theoretical and experimental part. In the theoretical part shows plastics are good optical properties (polycarbonate, polymethyl methacrylate), polystyrene, polyamide, polyvinyl chloride), poly (ethylene terephthalate), polyethylene, polypropylene). Describe the methodology studies the optical properties of plastics (refractive index, birefringence, light transmission, reflection and scattering, color, luster and haze). Plastics compared to glass. In the experimental section presents guidelines for testing, characterization of raw materials (poly(vinyl chloride), polyoxymethylene, polyamide 6, polystyrene (KB), polystyrene (Owispol), polystyrene (STYRON)), research methodology, description of the apparatus and test results. Realizing the objective of the work was determined and assessed: yellowness index, luster, haze, color. The results are shown in tables and graphs. The work was completed proposals
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Bruździńska (FCEMP) Dominika Bruździńska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania właściwości optycznych wybranych polimerów
Supervisor
Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
właściwości optyczne, polimery, tworzywa sztuczne, indeks zażółcenia, stopień zmętnienia, połysk, barwa, współczynnik załamania światła, dwójłomność, przepuszczalność światła, odbicie i rozproszenie, polistyren, poli(chlorek winylu), polioksymetylen, poliamid, poliwęglan, poli(tereftalan etylenu), polietylen, polipropylen
Keywords in English
optical properties, polymers, plastics, yellowness index, haze, gloss, color, index of refraction, birefringence, the light transmittance, reflection and scattering, polystyrene, poly(vinyl chloride), polyoxymethylene, polyamide, polycarbonate, poly(ethylene terephthalate), polyethylene, polypropylene
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena właściwości optycznych (indeks zażółcenia, stopień zmętnienia, połysk, barwa) wybranych polimerów. Przedmiot pracy stanowiły wybrane polimery z grupy polistyrenów, poli(chlorek winylu), polioksymetylen i poliamid. Praca składała się z części literaturowej i doświadczalnej. W części literaturowej przedstawiono tworzywa sztuczne odznaczające się dobrymi właściwościami optycznymi (poliwęglan, poli(metakrylan metylu), polistyren, poliamid, poli(chlorek winylu), poli(tereftalan etylenu), polietylen, polipropylen). Opisano metodykę badań właściwości optycznych tworzyw sztucznych (współczynnik załamania światła, dwójłomność, przepuszczalność światła, odbicie i rozproszenie, barwa, połysk oraz zmętnienie). Porównano tworzywa sztuczne ze szkłem. W części doświadczalnej przedstawiono założenia do badań, charakterystykę surowców (poli(chlorku winylu), polioksymetylenu ,poliamidu 6, polistyrenu (KB), polistyrenu (Owispol), polistyrenu (STYRON)), metodykę badań, opis aparatury oraz wyniki badań. Realizując cel pracy oznaczono i dokonano oceny: indeksu zażółcenia, połysku, zmętnienia, barwy. Otrzymane wyniki przedstawiono tabelarycznie i graficznie. Pracę zakończono wnioskami.
File
  • File: 1
    253853_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8126

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0734337958aa4442bc28d27e40886334/
URN
urn:pw-repo:WUT0734337958aa4442bc28d27e40886334

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page