Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Perspektywy rozwoju kryptowalut na przykładzie Bitcoin

Bartosz Kotfasiński

Abstract

The subject of the thesis are cryptocurrencies, their essence and significance for the contemporary financial market and the presentation of their development prospects. The thesis is focused on the virtual currency Bitcoin and on selected development perspectives that significantly increase the possibilities of their application in the world of finance. The thesis contains three chapters. The first chapter is of a theoretical nature, it describes the definitions of the financial market, alternative investments and money. The second chapter shows the origin and development of cryptocurrencies on the example of Bitcoin, the position of virtual currencies on financial markets and their possible applications. The last chapter presents the development prospects of cryptocurrencies that would allow their use in the economy to become more common. In this work, it was decided to present the data using numerous tables and charts in order to better illustrate the changing situation in the cryptocurrency market.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Bartosz Kotfasiński (KNEiS) Bartosz Kotfasiński Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Perspektywy rozwoju kryptowalut na przykładzie Bitcoin
Promotor
Artur Piotrowicz (KNEiS) Artur Piotrowicz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Eugeniusz Kwiatkowski (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Artur Piotrowicz (KNEiS) Artur Piotrowicz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
bitcoin, kryptowaluty, blockchain, perspektywy, rozwój
Słowa kluczowe w języku angielskim
bitcoin, cryptocurrencies, blockchain, perspectives, development.
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem pracy są kryptowaluty, przedstawienie ich istoty i znaczenia dla współczesnego rynku finansowego oraz przedstawienie perspektyw ich rozwoju. W pracy skupiono się na wirtualnej walucie Bitcoin oraz na wybranych perspektywach rozwoju które w znaczący sposób zwiększą możliwości ich zastosowania w świecie finansów. Praca zawiera trzy rozdziały. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny, opisano w nim definicje rynku finansowego, inwestycji alternatywnych i pieniądza. W drugim rozdziale przedstawiono genezę i rozwój kryptowalut na przykładzie Bitcoina, pozycję walut wirtualnych na rynkach finansowych oraz ich możliwe zastosowania. W ostatnim rozdziale przedstawiono perspektywy rozwoju kryptowalut które pozwoliłyby na upowszechnienie ich wykorzystania w gospodarce. W niniejszej pracy zdecydowano się na prezentację danych za pomocą licznych tabel i wykresów w celu lepszego zobrazowania zmieniającej się sytuacji na rynku kryptowalut.
Plik pracy
  • Plik: 1
    287850_lic_ek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30597

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT070ccff7cad649f5a8bb9138807319b9/
URN
urn:pw-repo:WUT070ccff7cad649f5a8bb9138807319b9

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony