Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Perspectives of cryptocurrency development on the example of Bitcoin

Bartosz Kotfasiński

Abstract

The subject of the thesis are cryptocurrencies, their essence and significance for the contemporary financial market and the presentation of their development prospects. The thesis is focused on the virtual currency Bitcoin and on selected development perspectives that significantly increase the possibilities of their application in the world of finance. The thesis contains three chapters. The first chapter is of a theoretical nature, it describes the definitions of the financial market, alternative investments and money. The second chapter shows the origin and development of cryptocurrencies on the example of Bitcoin, the position of virtual currencies on financial markets and their possible applications. The last chapter presents the development prospects of cryptocurrencies that would allow their use in the economy to become more common. In this work, it was decided to present the data using numerous tables and charts in order to better illustrate the changing situation in the cryptocurrency market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Bartosz Kotfasiński (CESS) Bartosz Kotfasiński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Perspektywy rozwoju kryptowalut na przykładzie Bitcoin
Supervisor
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bitcoin, kryptowaluty, blockchain, perspektywy, rozwój
Keywords in English
bitcoin, cryptocurrencies, blockchain, perspectives, development.
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy są kryptowaluty, przedstawienie ich istoty i znaczenia dla współczesnego rynku finansowego oraz przedstawienie perspektyw ich rozwoju. W pracy skupiono się na wirtualnej walucie Bitcoin oraz na wybranych perspektywach rozwoju które w znaczący sposób zwiększą możliwości ich zastosowania w świecie finansów. Praca zawiera trzy rozdziały. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny, opisano w nim definicje rynku finansowego, inwestycji alternatywnych i pieniądza. W drugim rozdziale przedstawiono genezę i rozwój kryptowalut na przykładzie Bitcoina, pozycję walut wirtualnych na rynkach finansowych oraz ich możliwe zastosowania. W ostatnim rozdziale przedstawiono perspektywy rozwoju kryptowalut które pozwoliłyby na upowszechnienie ich wykorzystania w gospodarce. W niniejszej pracy zdecydowano się na prezentację danych za pomocą licznych tabel i wykresów w celu lepszego zobrazowania zmieniającej się sytuacji na rynku kryptowalut.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 30597

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT070ccff7cad649f5a8bb9138807319b9/
  URN
  urn:pw-repo:WUT070ccff7cad649f5a8bb9138807319b9

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard