Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Estimation of the stability of the aluminum system hall in a case of an exceptional situation

Krzysztof Gniadzik

Abstract

The subject of this diploma thesis is estimation of the stability of the aluminum system hall in a case of an exceptional situation. Dimensions of the temporary building object are plane 50x60x10m. The object is designed to be located in Katowice. The structure of the temporary hall is designed on a rectangular plane as structural system. The spatial grid structure is based on 4 internal and 44 external columns. Load-bearing members are made as aluminum circular or rectangular hollow sections. They are designed from EN-AW 6061 T6/T651 and connect by connections made with pins. The stiffness of the structure in ensured by two levels wind bracing. It is assumed that all the steel elements are designed with S355 and S450 steel. The spatial structural model was prepared in Dlubal RFEM 5.18 program. The basic assumptions adopted for the analysis were: pinned column’s supports in two directions, hinges on both ends of the spatial grid structure elements and restrained rotation of external columns. Wind bracing is modeled as bars subjected only to tension. Analysis according to second order theory was conducted. In this elaboration, the utilization of the structural elements of the temporary hall was analyzed in normal design situation. The study presents conceptual and schematic drawings of the structural system of the hall. After confirmation the correctness of model it was simulated an unusual situation according to the PN-EN 1991-1-7. The results and comparison of the different method approaches are presented in the second part of the study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Gniadzik (FCE) Krzysztof Gniadzik,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Ocena stateczności hali systemowej o konstrukcji aluminiowej w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej
Supervisor
Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
125+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5242
Reviewers
Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
stateczność, hala systemowa, konstrukcja tymczasowa, sytuacja wyjątkowa
Keywords in English
stability, system hall, aluminum, exceptional situation, temporary structure
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest ocena stateczności hali systemowej o konstrukcji aluminiowej w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowej. Wymiary analizowanego obiektu tymczasowego to 50x60x10m. Hala została przewidziana do zlokalizowania w Katowicach. Konstrukcję hali tymczasowej zaprojektowano na planie prostokąta jako strukturalny ustrój nośny. Przestrzenna konstrukcja prętowa dachu opiera się na 4 słupach wewnętrznych oraz 44 zewnętrznych. Elementy nośne wykonano z aluminiowych rur okrągłych lub prostokątnych o zróżnicowanych grubościach. Materiałem wykorzystanym do tego celu został stop aluminium EN-AW 6061 T6/T651. Połączenia prętów występują w węzłach stalowych i zrealizowano je za pomocą sworzni. Sztywność konstrukcji zapewniają stężenia ścienne w dwóch poziomach. W pracy przyjęto, że wszystkie elementy stalowe hali zaprojektowano ze stali S355 oraz S450. Przestrzenny model konstrukcji wykonano w programie Dlubal RFEM 5.18. Podstawowymi założeniami przyjętymi w celu przeprowadzenia analizy były: przegubowe podparcia słupów w obu kierunkach, zwolnienia prętów struktury w dwóch lub jednej płaszczyźnie oraz zablokowanie obrotu węzłów skrajnych. Dodatkowo stężenia zamodelowano jako pręty przenoszące wyłącznie rozciąganie. Przeprowadzono analizę według teorii drugiego rzędu. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wytężenie wszystkich prętów hali dla normalnej sytuacji użytkowej. Przedstawiono rysunki koncepcyjne oraz zestawieniowo-schematyczne systemu konstrukcyjnego. Po stwierdzeniu poprawności zamodelowania konstrukcji zasymulowano wystąpienie wyjątkowej sytuacji obliczeniowej. Wykorzystano w tym celu dwie metody analizy zaczerpnięte z normy PN-EN 1991-1-7. Wyniki oraz porównanie różnych podjeść normowych składają się na drugą część opracowania.
File
  • File: 1
    Praca-inż-Gniadzik-Krzysztof-276529.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31109

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT06ed3006c44f4a3cb1c4ae6fce7a34d3/
URN
urn:pw-repo:WUT06ed3006c44f4a3cb1c4ae6fce7a34d3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page