Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Energy storage systems in electric vehicles

Łukasz Mirosław Kryszkowski

Abstract

The engineering work describes the development history of electric vehicles, an analysis of the current state of the market for these vehicles has been made. In addition, the current technology of energy storage has been analyzed. The currently used configurations of electric drives have been tracked. This analysis gave the basis for introducing the VW e-Golf vehicle model in the Matlab Simulink program. Using the manufacturer's data, a mathematical model of the vehicle was developed. Based on this, a simulation of the extended WLTP driving cycle was carried out. In the further part of the work, a battery was implemented for the model: lithium-ion, nickel-metal-hydride, and lead-acid. For each of the mentioned configurations, the system parameters and the energy demand to overcome the cycle are presented. The tests carried out gave the possibility to analyze the vehicle parameters in terms of usability, in terms of economy and sensibility of using other energy stores than lithium-ion ones.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Mirosław Kryszkowski (FACME) Łukasz Mirosław Kryszkowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Układy magazynowania energii w elektrycznych pojazdach samochodowych
Supervisor
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2215
Reviewers
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Magazyny energiiAnaliza pojazdu elektrycznegoVW e-golfBaterie elektrochemiczne
Keywords in English
Energy storage Analysis of an electric vehicleVW e-golfElectrochemical batteries
Abstract in Polish
W pracy inżynierskiej opisano historię rozwoju pojazdów elektrycznych, dokonano analizy obecnego stanu rynku tychże pojazdów. Dodatkowo przeanalizowano obecnie stosowaną technologię magazynów energii. Prześledzono stosowane obecnie konfiguracje napędów elektrycznych. Ta analiza dała podstawę do wprowadzenia modelu pojazdu VW e-Golf w programie Matlab Simulink. Korzystając z danych producenta został opracowany model matematyczny pojazdu. Na tej podstawie przeprowadzona została symulacja wydłużonego cyklu jazdy WLTP. W dalszej części pracy do modelu zostały zaimplementowane baterię: litowo-jonowa, niklowo-metalowo-wodorkowa, kwasowo-ołowiowa. Dla każdej z wymienionych konfiguracji przedstawiono parametry układu oraz zapotrzebowanie na energię do pokonania cyklu. Przeprowadzone badania dały możliwość analizy parametrów pojazdu pod kątem użyteczności, pod kątem ekonomicznym oraz sensowności stosowania innych magazynów energii niż litowo-jonowe.
File
  • File: 1
    Układy_magazynowania_energii_w_elektrycznych_pojazdach_samochodowych_ŁK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34905

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT06d2c16f77444725a4a6941f1c6174cf/
URN
urn:pw-repo:WUT06d2c16f77444725a4a6941f1c6174cf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page