Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of development of the Świętokrzyski Park in Warsaw

Olga Weronika Wróbel

Abstract

The "The concept of developing the Świętokrzyski Park in Warsaw" Engineer's Thesis is devoted to spatial planning of the Świętokrzyski Park in Warsaw. The purpose of the work was to develop a concept of land development that would bring new functional features that would make the park more attractive. The concept was made with the principle of sustainable development and spatial order in mind. The main assumptions of the work were to create an attractive urban green space, offering contact with nature in the heart of Warsaw with features suitable to people of all ages. The concept refers to an award-winning project of the development of the area around the Palace of Culture created by the AA-Collective studio in 2018. Detailed description is on page 20. The work is divided into four parts. The first part presents the role of green areas in the city. The second part describes the history of the Park Świętokrzyski. The third part of the work focuses on characteristics of the area of study. Numerous spatial analyses are included in this chapter. The conclusions drawn from the analyzes allowed me to develop a concept proposed in the third part of the project. It also defines the inspirations that were used during the creation of the concept, design assumptions and a detailed description of the project with a division into park areas. The basic criterion for choosing the quarter was a good knowledge of the area, rich history and previous land development, which is disproportionate to the potential of the area located in the center of Warsaw. The new concept showcases a redesigned space that is friendly to its residents and attractive to all its visitors.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Olga Weronika Wróbel (FGC) Olga Weronika Wróbel,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania Parku Świętokrzyskiego w Warszawie
Supervisor
Adrianna Czarnecka (FGC/CSMES) Adrianna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adrianna Czarnecka (FGC/CSMES) Adrianna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
koncepcja, park, przestrzeń publiczna, zieleń urządzona, Park Świętokrzyski, urbanistyka
Keywords in English
concept, park, public area, green area development, Park Świętokrzyski, city planning
Abstract in Polish
Praca inżynierska pt. „Koncepcja zagospodarowania Parku Świętokrzyskiego w Warszawie” jest pracą poświęconą historii, funkcji, znaczeniu i zagospodarowaniu terenu zieleni położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki - Parku Świętokrzyskiego w Warszawie. Celem pracy było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, które przyniesie nowe funkcje użytkowe, rekreacyjne i funkcjonalne oraz zmieni status parku na bardziej atrakcyjny. Przy opracowywaniu koncepcji starano się podejmować decyzje zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego. Głównymi założeniami pracy było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni zieleni miejskiej, oferującej kontakt z przyrodą w samym sercu Warszawy, o programie skierowanym dla osób w różnym wieku. Koncepcja nawiązuje do zwycięskiego projektu dotyczącego zagospodarowania obszaru wokół Pałacu Kultury zrealizowanego przez pracownię AA-Collective z 2018 roku, którego szczegółowy opis znajduję się na 20 stronie. Praca dzieli się na dwie części: opisową i praktyczną. W pierwszej przedstawiono rolę terenów zieleni w mieście i opisano historię Parku Świętokrzyskiego oraz sąsiadującego z nim Pałacu Kultury i Nauki. W drugiej części pracy przedstawiono charakterystykę obszaru opracowania. W tej części zostały zawarte liczne analizy przestrzenne. Wnioski wyciągnięte z powyższych analiz pozwoliły na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu parku, zawartej w drugiej części pracy. Przedstawiono w niej również inspiracje z jakich korzystano w trakcie tworzenia koncepcji, założenia projektowe oraz szczegółowy opis projektu z podziałem na strefy użytkowe. Podstawowym kryterium wyboru terenu była dobra znajomość okolicy, jego bogata historia oraz dotychczasowe zagospodarowanie, które jest niewspółmierne z potencjałem terenu znajdującego się w centrum Warszawy. Nowa koncepcja zapewnia przestrzeń przyjazną użytkowników, a także wpływa na podniesienie atrakcyjności miejsca.
File
  • File: 1
    Olga_Wrobel_praca_inz2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28547

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT06cc2b0454fb4043aa67e5d30a34ea53/
URN
urn:pw-repo:WUT06cc2b0454fb4043aa67e5d30a34ea53

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page