Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

New FabLab Łódź

Michał Gosk

Abstract

FabLab is a new type of public building connected to the Do-It-Yourself trend and Makers movement, that promotes new technical knowledge approach. It is a type of open workshop, where every interested person can, with help of professional tools and tutors, realize his/her ideas - from the smallest one, connected to hobbies and passions, up to more complex, connected to studies and work. Łódź is the city with strong workers movement and manufacturing legacy. Despite of it's hard position now, there are new possibilities and ways opening with new revitalization program. Chosen localisation fits needs of the design and the city - neighborhood of Stefana Jaracza Street is a one of areas chosen to be revitalized. Plot is near the city center, and is well communicated. There is possibility to establish two way access and create a technical backyard. 6m high ground level will contain entrance, reception and main workshop. Upper floors will contain following FabLab workspaces (e.g. 3D printing workspace, laser cutting workspace, electronics workspace, spaces for individual and group work, relax zones) arranged in wide open spaces created by adequate shape of the structure. Functional program was based on FabFund materials and interview with Coordinator of FabLab Łódź. Cafe/bar on top of the last floor, above rooftops level, with good panoramic view, will be created as a supplement to the design. Building is fully accessible for disabled people.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Gosk (FA) Michał Gosk,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Nowa siedziba FabLabu Łódź
Supervisor
Karolina Tulkowska-Słyk (FA) Karolina Tulkowska-Słyk,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001446/L
Reviewers
Marcin Goncikowski (FA) Marcin Goncikowski,, Faculty of Architecture (FA) Karolina Tulkowska-Słyk (FA) Karolina Tulkowska-Słyk,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
FabLab, Łódź, Śródmieście, ul.Stefana Jaracza, druk 3D, otwarty warsztat, openspace,
Keywords in English
FabLab, Łódź, city center, ul.Stefana Jaracza, 3d printing, open workshop, openspace,
Abstract in Polish
FabLab to nowy typ budynku użyteczności publicznej związany z trendem Do-It-Yourself i ruchem Makersów promujący ponowne zainteresowanie techniką społeczeństw krajów rozwiniętych. Jest to typ otwartego dla wszystkich warsztatu, gdzie każdy zainteresowany może, za pomocą profesjonalnego sprzętu i przy pomocy wykwalifikowanych opiekunów, realizować swoje pomysły - od tych najmniejszych związanych z ich hobby czy pasjami, aż po bardziej skomplikowane związane ze studiami lub pracą zawodową. FabLab jest więc “platformą prototypowania, innowacji i inwencji twórczej”. Łódź to miasto o silnych tradycjach przemysłowych i robotniczych. Mimo jej obecnej dość trudnej sytuacji otwierają się przed nią nowe perspektywy wraz z rozpoczęciem szerokiego programu rewitalizacji tkanki miejskiej. Projekt ten jest propozycją wpisującą się w ten program. Wybrano lokalizację najlepiej odpowiadającą potrzebom projektu i miasta - okolice ulicy Stefana Jaracza to jeden z obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, która ma radykalnie poprawić stan miasta na tym obszarze. Działka położna jest blisko ścisłego centrum, posiada dobre połączenia komunikacyjne, jest odpowiedniej wielkości i pozwala na dwustronny dostęp i stworzenie podwórza technicznego. Po przeprowadzeniu analiz kontekstu zaproponowano czterokondygnacyjny obiekt uzupełniający w lukę w zabudowie pierzejowej (długości 35m, głębokości 14m i wysokości około 18m) w konstrukcji monolitycznej, żelbetowej, w układzie słupowo-ryglowym z częściową nadbudową w poziomie dachu, podpiwniczony jedną kondygnacją techniczną, z szerokim przejazdem bramnym będącym jednocześnie początkiem planowanego ciągu pieszo-rowerowego, który dodatkowo uatrakcyjni okolicę i będzie realizacją postulatów o tworzeniu dodatkowych przejść w ramach kwartałów. Wysoki parter będzie zawierał w sobie wejście, recepcję oraz główny warsztat. Kolejne piętra zawierać będą poszczególne przestrzenie FabLabu (m.in. warsztat druku 3D, warsztat cięcia laserowego, warsztat elektroniczny, przestrzenie do pracy indywidualnej i grupowej, przestrzenie relaksu) urządzone w szerokich, otwartych przestrzeniach uzyskanych poprzez odpowiednie ukształtowanie konstrukcji. Program funkcjonalny budynku został ułożony w oparciu o materiały FabFund i przeprowadzony wywiad z koordynatorem FabLabu Łódź. Uzupełnieniem budynku będzie kawiarnia/bar ulokowana na ostatniej kondygnacji, powyżej poziomów dachów sąsiadującej zabudowy, z widokiem na centrum Łodzi. Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje techniczne i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
File
  • File: 1
    GOSK_opis01.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11407

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT069937aa25804f2c8378711da8953520/
URN
urn:pw-repo:WUT069937aa25804f2c8378711da8953520

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page