Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conceptual design of linking the cycling footbridge on the Łazienkowski Bridge with system of cycling routes in Warsaw

Piotr Borkowski

Abstract

This thesis presents conception of extension of the system of cycling routes in Warsaw in order to merge into it cycling footbridge on Łazienkowski Bridge. Within it an analysis of city planning and strategic documents for planned cycling infrastructure was done. Next a cycling infrastructure surrounding the bridge was examined. Focus was on the courses and types of routes and their quality. There was also made a photographic documentation of the existing state of paths. In the next order traffic studies in selected sections of cycle routes and streets was made. On the basis of the collected material was developed a conception of extension of the system of cycling routes, where proposals of cycling solves on the missing sections of the system and a preliminary draft of the selected section of the cycling route were presented. Implemented actions helped to draw general conclusions, which are a summary of work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Borkowski (FCE) Piotr Borkowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny powiązania kładki rowerowej na Moście Łazienkowskim z systemem tras rowerowych w Warszawie
Supervisor
Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
68 + zał.
Internal identifier
DIL-3849
Reviewers
Piotr Szagała (FCE/IRB) Piotr Szagała,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
inżynieria komunikacyjna, system tras rowerowych, ścieżka rowerowa, kładka rowerowa, Most Łazienkowski
Keywords in English
transportation engineering, system of cycling routes, cycling routes, cycling footbridge, Łazienkowski Bridge
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia koncepcję rozbudowy sieci tras rowerowych w Warszawie w celu włączenia do niej kładki rowerowej na Moście Łazienkowskim. W jej ramach dokonano analizy dokumentów planistycznych i strategicznych miasta pod kątem planowanej infrastruktury rowerowej. Następnie zbadano infrastrukturę rowerową w otoczeniu Mostu Łazienkowskiego. Skupiono się na przebiegu i rodzajach tras oraz ich jakości. Wykonana została także dokumentacja fotograficzna istniejącego stanu ścieżek. W dalszym ciągu zajęto się badaniami ruchu w wybranych przekrojach tras rowerowych oraz ulic. Na podstawie zebranych materiałów powstała koncepcja rozbudowy systemu tras rowerowych, w której przedstawiono propozycje rozwiązania ruchu rowerowego na brakujących odcinkach sieci oraz wykonano wstępny projekt wybranego odcinka trasy rowerowej. Zrealizowane czynności pozwoliły na wyciągniecie ogólnych wniosków, stanowiących podsumowanie pracy.
File
  • File: 1
    praca_inż-Borkowski_Piotr-251838.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12589

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT068748ed53d24146a40adfd64875abc2/
URN
urn:pw-repo:WUT068748ed53d24146a40adfd64875abc2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page