Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Automatyczne rozpoznanie wybranych upraw na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2

Marta Cendrowska

Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marta Cendrowska (WGiK) Marta Cendrowska Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Automatyczne rozpoznanie wybranych upraw na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2
Promotor
Joanna Pluto-Kossakowska (WGiK/ZFTSIP) Joanna Pluto-Kossakowska Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)
Kierunek / specjalność studiów
, Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
01-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Jerzy Chmiel (WGiK/ZFTSIP) Jerzy Chmiel Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Joanna Pluto-Kossakowska (WGiK/ZFTSIP) Joanna Pluto-Kossakowska Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
klasyfikacja wieloczasowa, segmentacja, dywersyfikacja upraw, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Sentinel-2
Słowa kluczowe w języku angielskim
multisite classification, segmentation, crop diversification, Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, Sentinel-2
Plik pracy
  • Plik: 1
    Cendrowska_Marta_Praca_dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 27662

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT068652e8e8c24734b3def8e9fe0719a2/
URN
urn:pw-repo:WUT068652e8e8c24734b3def8e9fe0719a2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony