Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Global illumination methods for architecture visualisation

Maciej Dominik Nowakiewicz, Mariusz Paweł Kowalski

Abstract

Aim of this work was to design and implement a 3d web application that would enable users to experience virtual trips through architectural objects, either moving about themselves or following a guided tour. The architecture is visualised using global illumination maps. Input data is scene geometry and textures with pre-calculated illumination data. Application enables user to create and edit tours over scenes, where each tour is composed of sequence of points of interest along with their descriptions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Dominik Nowakiewicz (FMIS) Maciej Dominik Nowakiewicz,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Mariusz Paweł Kowalski (FMIS) Mariusz Paweł Kowalski,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Wizualizacje architektoniczne z wykorzystaniem metod oświetlenia globalnego
Supervisor
Artur Przelaskowski (FMIS) Artur Przelaskowski,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Paweł Aszklar (FMIS/DACSCM) Paweł Aszklar,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Aszklar (FMIS/DACSCM) Paweł Aszklar,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DACSCM) Paweł Kotowski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Aszklar (FMIS/DACSCM) Paweł Aszklar,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DACSCM) Paweł Kotowski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
aplikacja webowa, grafika 3D, wizualizacje, WebGL, HTML, JavaScript
Keywords in English
web application, 3D graphics, visualisations, WebGL, HTML, JavaScript
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja trójwymiarowej graficznej aplikacji internetowej, która pozwoliłaby użytkownikom na zwiedzanie wirtualnych budynków swobodnie, bądź po zaplanowanych trasach. Wizualizacja architektury następuje z wykorzystaniem map światła. Danymi wejściowymi programu są geometria sceny, oraz wygenerowane tekstury z wykorzystaniem technik wyznaczenia globalnego rozkładu oświetlenia. Aplikacja pozwala użytkownikowi na tworzenie i edycję tras wycieczek wraz z opisami poszczególnych punktów dla danej sceny.
File
  • File: 1
    PRACA INZYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9131

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0682470db59f44b4bfb11a2110db77c8/
URN
urn:pw-repo:WUT0682470db59f44b4bfb11a2110db77c8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page