Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of car body with increased resistance to explosion for light off-road vehicle

Mateusz Nożewski

Abstract

In the introduction subject of thesis was explained and assumptions during writing were presented. Also short explanation of the choice of the subject was presented. In second chapter were explained basic concepts related to car body, light off-road vehicle and military vehicle. In first subsection are described norms for creating military vehicle. Next subsection presents definition and functions of car body. Third subsection shows classification of military vehicles with increased resistance to explosion. Last subsection shows requirements for modern military vehicles. Third chapter of thesis deals with explosion phenomenon. First subsection presents definition of explosion and describes what it actually is. Second subsection defines explosive and its parameters. Next subsection describes three factors that determine size of explosion: wave propagation and formation of Mach wave, strengthening the pressure pulse of the incident wave, formation of after explosion funnel. In fourth chapter research on geometric figures was carried out. In first subsection were described: used models of geometric figures, course of creating models for testing, used engineering software. Second subsection presents summary of results of all examined models. In fifth chapter was carried out simulation test of car body. First subsection describes: shape selected based on analysis results done in fourth chapter, vehicle Peugeot Capsule, which was based model for the proposed car body. Second subsection shows process of preparing model for analysis and results of numerical analysis. In last chapter results of tested car body were summarized and compared with results of analysis done in fourth chapter.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Nożewski (FACME) Mateusz Nożewski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt nadwozia o zwiększonej odporności na wybuch dla lekkiego pojazdu terenowego
Supervisor
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
76
Internal identifier
SIMR; D-1453
Reviewers
Hubert Sar (FACME/IV) Hubert Sar,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Symulacja wybuchu, 2. Lekki pojazd terenowy, 3. LS Dyna, 4. Energia wybuchu
Keywords in English
1. Explosion simulation, 2. Light off-road vehicle, 3. LS Dyna, 4. Explosion energy
Abstract in Polish
We wstępie wyjaśniony został temat pracy oraz założenia przyjęte podczas jej pisania. Przedstawione zostało również krótkie wyjaśnienie wyboru tematu. W drugim rozdziale zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia związane z nadwoziem pojazdu, lekkim pojazdem terenowym oraz pojazdem wojskowym. Opisane są normy dotyczące tworzenia pojazdów wojskowych. Przedstawione są definicję oraz funkcje nadwozia pojazdu. Pokazana jest klasyfikacja pojazdów wojskowych o zwiększonej odporności na wybuch. Przedstawione są wymagania stawiane nowoczesnym pojazdom wojskowym. Trzeci rozdział pracy zajmuje się zjawiskiem wybuchu. Przedstawione są definicje zjawiska wybuchu i opisane czym jest w rzeczywistości. Następnie zdefiniowany jest materiał wybuchowy oraz jego parametry. Opisane są trzy czynniki wpływające na wielkość wybuchu: rozchodzenie fali oraz powstawanie fali Macha, wzmocnienie impulsu ciśnienia fali padającej, powstawanie leja powybuchowego. W czwartym rozdziale zostały przeprowadzone badania na figurach geometrycznych. Zostały w nim opisane: użyte modele figur geometrycznych, przebieg tworzenia modelu do badania, użyte programy inżynierskie. Następnie przedstawione jest zestawienie wyników wszystkich badanych modeli. W piątym rozdziale przeprowadzone zostało badanie symulacyjne nadwozia pojazdu. Opisane są w nim: kształt dobrany na podstawie wyników analizy wykonanej w rozdziale czwartym, pojazd Peugeot Capsule, który był modelem bazującym dla projektowanego nadwozia. Następnie przedstawiono proces przygotowania modelu do badania oraz wyniki analizy numerycznej. W ostatnim rozdziale zostały podsumowane wyniki badań projektowanego nadwozia i porównane z wynikami analizy z rozdziału czwartego.
File
  • File: 1
    Projekt nadwozia o zwiększonej odporności na wybuch dla lekkiego pojazdu terenowego - Mateusz Nożewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8955

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT064b75583a6145218368ffa00984f244/
URN
urn:pw-repo:WUT064b75583a6145218368ffa00984f244

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page