Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wstępny rurociągu transportującego gorącą wodę (długość 600 m średnica nominalna 0.25 m)

Magdalena Soćko

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Soćko Magdalena Soćko,, Undefined Affiliation
Supervisor
Jan Górzyński (FCEMP/ICEn) Jan Górzyński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
projekt, rurociąg transportujący wodę
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter projektowy. Przedmiotem pracy jest projekt rurociągu transportującego gorącą wodę. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części projektowej. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt wstępny rurociągu transportującego gorącą wodę (długość 600 m średnica 0.25 m).
File
  • File: 1
    Magda Soćko.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT06439b6ae8fa488697e177555a54cda0/
URN
urn:pw-repo:WUT06439b6ae8fa488697e177555a54cda0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page