Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wyświetlacz holograficzny bazujący na modulatorze DMD i oświetleniu LED z rozszerzoną głębią rekonstrukcji

Maciej Józef Gruza

Abstract

The aim of this thesis is development of a holographic display based on a single Digital Micromirror Device (DMD) and an incoherent LED illumination. In past years researchers have proposed many display setups of holographic displays, most of them were based on liquid crystal spatial light modulators and coherent light source. DMD (Digital Micromirror Device) is a binary spatial light modulator. Because of its high speed it is possible to implement time multiplexing methods for hologram reconstruction. Due to pixel constructruction, DMD works as a blazed grating and resulting dispersion decreases quality of reconstruction. Laser as a light source provides the highest resolution of reconstructed holograms, but is bonded with a high contrast speckle noise and may cause eye hazard. Those negative effects can be mitigated by using incoherent LED source, which limits depth and resolution of the holographic display. First step was to generate binary holograms of specially designed resolution test by using Matlab software. Numerical reconstruction indicated the highest quality of reconstruction for histogram based binarization method with additional time multiplexing method. This allows to reduce noise and provides uniform intensity distribution of reconstructed images. Optical reconstruction of holograms showed negative effects of using DMD as a light modulator with LED illumination. Quality of reconstructed holograms decreases with distance from the modulator plane. For reconstruction distance larger than 20 mm, images were completely blurred. Possibility for quality improvement was investigated by increasing temporal coherence of light source with use of a spectral filter. After limiting the LED spectrum reconstruction depth increased to 50 mm. Because most of the light source energy was filtered out, thus the reconstructions were hardly visible. Proposed method of improving quality of reconstruction required examination of DMD modulator dispersion in order to minimize its effect. Correcting dispersion involved introduction to the system additional diffractive element, for example, a transmission grating, which provided dispersion with the same value, but with opposite sign. After numerical simulation of DMD dispersion for specific light source, parameters of diffraction grating were calculated. From gratings available in the laboratory, the best possible dispersion correction would be achieved for 860 grooves/mm grating, with illumination angle equal 30°. That would provide illumination of DMD surface with the first order of diffracted beam. Diffraction grating used in the holographic display setup extended reconstruction depth up to 70 mm, with satisfying quality of reconstructed holograms. These results were not achievable with the previous display setup. Proposed approach with use of diffraction grating is free of the negative effects of using spectral filter and provides better energy distribution. Proposed grating and setup is designed for specific light source, but it is possible to use it with other color LED light sources by adjusting illumination angle and grating setup for different wavelength.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maciej Józef Gruza (WM) Maciej Józef Gruza Wydział Mechatroniki (WM)
Tytuł w języku polskim
Wyświetlacz holograficzny bazujący na modulatorze DMD i oświetleniu LED z rozszerzoną głębią rekonstrukcji
Promotor
Tomasz Kozacki (WM/IMiF) Tomasz Kozacki Instytut Mikromechaniki i Fotoniki (WM/IMiF)Wydział Mechatroniki (WM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechatroniki (WM)
Jednostka prowadząca
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki (WM/IMiF)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechatronika
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
29-05-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Tomasz Kozacki (WM/IMiF) Tomasz Kozacki Instytut Mikromechaniki i Fotoniki (WM/IMiF)Wydział Mechatroniki (WM) Julianna Winnik (WM/IMiF) Julianna Winnik Instytut Mikromechaniki i Fotoniki (WM/IMiF)Wydział Mechatroniki (WM)
Słowa kluczowe w języku polskim
holografia, modulatory światła, wyświetlacze holograficzne.
Słowa kluczowe w języku angielskim
holography, light modulators, holographic displays.
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem tej pracy jest budowa oraz zbadanie jakości rekonstrukcji wyświetlacza holograficznego wykorzystującego modulator DMD oraz oświetlenie LED. Na przestrzeni ostatnich lat przedstawiono wiele rozwiązań układów realizujących rekonstrukcję hologramów wykorzystujących przestrzenne modulatory światła, najczęściej ciekłokrystaliczne LC lub LCoS, które oświetlane były koherentnym źródłem światła. Wykorzystanie matrycy mikrozwierciadeł (DMD) jako binarnego modulatora światła motywowane jest głównie przez jego wysoką szybkość działania, pozwalającą na stosowanie multipleksingu czasowego podczas rekonstrukcji. Z uwagi na swoją budowę, DMD posiada właściwości siatki dyfrakcyjnej typu blazed, a związana z tym dyspersja negatywnie wpływa na jakość rekonstruowanych hologramów. Zastosowanie lasera pozwala na uzyskanie najwyższej rozdzielczości zrekonstruowanych hologramów, ale wiąże się z obecnością wysokokontrastowego szumu koherentnego oraz może być niebezpieczne dla wzroku. Z tych powodów podjęto próby wykorzystania oświetlenia LED, jednak z uwagi na brak koherencji, uzyskiwano niską jakość rekonstrukcji. Pierwszym etapem prac było wygenerowanie hologramów przygotowanego testu rozdzielczości. Wykorzystując numeryczną rekonstrukcję, określono optymalną metodę binaryzacji hologramów opartą o analizę histogramu oraz o metodę czasowego multipleskingu. Pozwoliło to na uśrednienie szumu związanego z binaryzacją oraz zapewniło równomierny rozkład intensywności obserwowanych hologramów. Optyczna rekonstrukcja hologramów pokazała wady wynikające z zastosowania DMD i oświetlenia LED. Jakość rekonstrukcji znacząco spada wraz z wzrostem odległości od powierzchni modulatora. Już dla odległości większych niż 20 mm obserwowano całkowite rozmycie rekonstrukcji, niezależnie od częstości przestrzennej testu. Możliwość poprawy jakości rekonstrukcji poprzez zwiększenie koherencji źródła sprawdzono wykorzystując filtr barwny. Ograniczenie zakresu spektralnego pozwoliło na uzyskanie głębi obrazowania do 50 mm, kosztem znacznego spadku intensywności światła w układzie. W celu poprawy jakości rekonstrukcji hologramów sprawdzono wpływ dyspersji związanej z działaniem modulatora DMD oraz podjęto próbę jej minimalizacji. Realizacja tego zadania wymagała wprowadzenie dyspersji odwrotnej, otrzymanej poprzez oświetlenie powierzchni DMD wiązką rozproszoną od innej struktury dyfrakcyjnej. Na podstawie wyznaczonego kąta rozbieżności wiązki odbitej od modulatora określono, jakie parametry powinna mieć siatka dyfrakcyjna pozwalająca na korekcję dyspersji wykorzystanego w układzie źródła światła. Spośród dostępnych siatek, największą poprawę uzyskano dla siatki 860 linii/mm oświetlonej pod kątem 30°, co zapewniło oświetlenie DMD wiązką odpowiadającą pierwszemu rzędowi dyfrakcyjnemu. Wprowadzona do układu siatka dyfrakcyjna pozwoliła na znaczną poprawę głębi obrazowania oraz jakości rekonstrukcji w wyświetlaczu holograficznym. Dla zrekonstruowanych hologramów testu możliwe było uzyskanie zadowalającej jakości rekonstrukcji dla odległości 70 mm, co nie było osiągalne dla wcześniejszych ustawień układu. Zaproponowane metoda pozbawiona była negatywnych efektów zaobserwowanych w układzie z filtrem barwnym, czyli spadku intensywności oraz szumu dla bliskich odległości. Wykorzystane rozwiązanie dostosowane jest do konkretnego źródła światła, ale możliwe jest zastosowanie go z innymi barwami oświetlenia LED, modyfikując położenie oraz kąty oświetlenia siatki dla danego zakresu spektralnego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    278190_inz.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34054

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT05fa1b2ef00b481891fcc1e7446d3410/
URN
urn:pw-repo:WUT05fa1b2ef00b481891fcc1e7446d3410

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony