Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of central heating installation in a multi-family building using the Autodesk Revit program

Mateusz Tomasz Tunicki

Abstract

The subject of this diploma thesis is a project of central heating installation in a residential building using the Autodesk Revit program. The assumed goal was to design a central heating installation in a multi-family building with the selection of individual elements such as heat receivers, pipes or fittings. Drawings of installations are prepared in the Autodesk Revit software and presented in a professional 3D format. The study has been divided into three main parts. In the first of them, the concept of building information modeling (BIM) was presented in several points. First of all the definition of BIM has been defined. The BIM’s technology elements were presented in a broader way. Participants involved in the project have been elaborated. Also the subject of sharing data between publishers of various software is mentioned. One of the most important features of the whole concept is it’s multidimensional character. An important part of the theoretical introduction are also the paragraphs dedicated to the tool used in modeling technology, called the Autodesk Revit program. After a brief description of the Revit program itself, the term strongly associated with the application was discussed, namely “parametric modeling”. In a nutshell, the software functions useful in drawing of the building and installation were reported. The next point shows a typical scheme of technical description used, among others, in construction and installation projects. Description covers in details the project’s object and the software used for calculations. Gradually, the fragments of the project are described, starting with the radiators through pipes and fittings, ending with insulation and securing the installation. Finally the benefits of participating in the investment process using BIM technologies were described. The experience of working with Revit software was compared with capabilities of other applications in order to find possible alternatives. The costs of software maintenance were also mentioned. Having on mind distinguishing of BIM concept and Revit software they have been compared. The work was carried out based on current standards, regulations and manufacturers' catalogs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Tomasz Tunicki (FEE) Mateusz Tomasz Tunicki,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym z wykorzystaniem programu Autodesk Revit
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, przedsięwzięcie, instalacja , centralne ogrzewanie, CO, Autodesk, Revit, BIM, 3D, widoki, modelowanie informacji o budynku, grzejniki, zawory, armatura, dobór, rury
Keywords in English
project, central heating, Autodesk, Revit, BIM, 3D format, views building information modeling, radiators, valves, fittings, pipes, selection, elements, heat receivers
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym z wykorzystaniem programu Autodesk Revit. Założonym celem było zaprojektowanie instalacji CO w budynku wielorodzinnym wraz z doborem poszczególnych jej elementów takich jak odbiorniki ciepła, rury czy armatura, narysowanie instalacji w oprogramowaniu Autodesk Revit oraz prezentacja wykonanej pracy na widokach 3D. Opracowanie zostało podzielone na trzy główne części. W pierwszej z nich w kilku punktach została przedstawiona koncepcja modelowania informacji o budynku BIM, zdefiniowano termin oraz szerzej zaprezentowano elementy łączone z technologią BIM. Omówiono uczestników zaangażowanych w przedsięwzięcie, za pomocą czego dzielić dane pomiędzy wydawcami różnego oprogramowania oraz wspomniano o jednej z ważniejszych cech koncepcji jaką jest wielowymiarowość. Istotną częścią wstępu teoretycznego jest również kilka akapitów poświęconych narzędziowi wykorzystywanemu w wyżej wspomnianej technologii building information modeling (BIM) mianowicie programowi Autodesk Revit. Po krótkiej charakterystyce samego programu Revit omówiono termin mocno kojarzony z aplikacją, a mianowicie modelowanie parametryczne. W skrócie zreferowano funkcje oprogramowania przydatne podczas rysowania budynku oraz instalacji. W następnym punkcie zastosowano typowy schemat opisu technicznego wykorzystywanego m.in. w projektach budowlanych, instalacyjnych. W samym opisie scharakteryzowano szczegółowo obiekt na którym zostanie wykonany projekt, omówiono oprogramowanie, które posłużyło do wykonania oraz policzenia budowli. Krok po kroku opisano fragmenty przedsięwzięcia zaczynając od grzejników przez rury, armaturę kończąc na izolacji oraz zabezpieczeniu instalacji. Wymieniono przepisy oraz normy dzięki którym zaprojektowano instalacje zgodnie z wymaganiami. Na samym końcu na podsumowanie postanowiono omówić korzyści wynikające z uczestnictwa w procesie inwestycyjnym wykorzystującym technologie BIM, opisać wrażenia płynące z pracy z oprogramowaniem Revit, porównać jego możliwości z innymi aplikacjami oraz znaleźć ewentualne alternatywy. Wspomniano również o kosztach eksploatacji oraz postawiono pytanie czy terminy BIM oraz Revit równają się sobie. Pracę wykonano w oparciu o aktualne normy, przepisy, rozporządzenia oraz katalogi producentów.
File
  • File: 1
    279801_-_Mateusz_Tunicki_-_Instalacja_CO_-_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32734

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT05bc3bccafbd45bcbd459ea14895aedc/
URN
urn:pw-repo:WUT05bc3bccafbd45bcbd459ea14895aedc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page