Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural analysis and balancing the 1VD-FTV Toyota engine

Patryk Szczęsny, Krzysztof Jan Światłowski

Abstract

This thesis is based on structural analysis of crank - piston system, and balancing the crankshaft of the V8 engine 1VD-FTV Toyota. This is a teamwork, performed by Patryk Szczęsny and Krzysztof Światłowski. In the first part described elements of the motor and Toyota Land Cruiser car systems, from which comes the engine. The purpose of this is to show the structural solutions, which applied the manufacturer during designing the engine. That part was developed by Krzysztof Światłowski. The purpose of second part is to show what forces are at work on the crank-piston and what loads are subjected to individual elements of that system. In order to carry out the research engine was disassembled and then were made measurements of connecting rod, piston, piston pin and crankshaft. The next step in the work was the calculation of gaseous forces which is subjected to the crank-piston system while working, to analyze the durability of the individual engine components to these forces. The calculation was made on the basis of the literature dealing with a similar issue. Author of durability calculations of the crank-piston system is Patryk Szczesny, and the creator of 3D models and analysis of finite element resistance is Krzysztof Światłowski. Disassembly of the engine was made jointly. The third part of the work focuses on the engine balancing calculations. On the basis of the calculation methods contained in the literature and data received in the second part, was set waveforms of inertial forces of the first and second order and the moments of these forces, working on the engine crankshaft. In this part calculations have been done jointly and a 3D model of the crankshaft in SolidWorks made Patryk Szczęsny. Thesis had been summmed up together constructed conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Szczęsny (FACME) Patryk Szczęsny,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Jan Światłowski (FACME) Krzysztof Jan Światłowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza konstrukcyjna i wyrównoważanie silnika V8 1VD-FTV marki Toyota
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Kamela (FACME/IV) Wojciech Kamela,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Wojciech Kamela (FACME/IV) Wojciech Kamela,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Analiza konstrukcyjna silnika, 2. Wyrównoważanie silnika, 3. Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym, 4. Silnik widlasty ośmiocylindrowy.
Keywords in English
1. Engine Structural Analysis, 2. Balancing of the engine, 3. Compression ignition engine, 4. The eight-cylinder V engine.
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa polega na analizie konstrukcyjnej mechanizmu korbowo – tłokowego silnika oraz wyważeniu wału korbowego silnika V8 1VD-FTV marki Toyota. Jest to praca zespołowa, wykonana przez Patryka Szczęsnego oraz Krzysztofa Światłowskiego. W pierwszej części zostały opisane elementy silnika oraz elementy układów samochodu Toyota Land Cruiser, z którego pochodzi badany silnik. Celem tego jest pokazanie rozwiązań konstrukcyjnych, jakie zastosował producent projektując ten silnik. Część ta została opracowana przez Krzysztofa Światłowskiego. Celem drugiej części jest pokazanie, jakie siły działają na układ korbowo – tłokowy oraz jakim obciążeniom poddawane są poszczególne elementy tego układu. W celu przeprowadzenia badań, rzeczony silnik został rozmontowany, a następnie dokonano pomiarów korbowodu, tłoka, sworznia tłokowego oraz wału korbowego. Kolejnym krokiem w pracy było przeprowadzenie obliczeń sił gazowych, jakim poddawany jest układ korbowo – tłokowy podczas pracy, by przeanalizować wytrzymałość poszczególnych elementów silnika na te siły. Obliczenia przeprowadzono na podstawie literatury traktującej o podobnym zagadnieniu. Wykonawcą obliczeń wytrzymałościowych układu korbowo – tłokowego jest Patryk Szczęsny, zaś twórcą modelów 3D oraz analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych jest Krzysztof Światłowski. Demontaż badanego silnika został wykonany wspólnie. Trzecia część pracy skupia się na obliczeniach wyrównoważenia silnika. Na podstawie metod obliczeniowych zawartych w literaturze oraz danych otrzymanych w drugiej części wyznaczono wykresy przebiegów sił bezwładności pierwszego i drugiego rzędu oraz momentów tych sił, działających na wał korbowy silnika. W części tej obliczenia zostały wykonane wspólnie, zaś model 3D wału korbowego w programie SolidWorks wykonał Patryk Szczęsny. Praca została podsumowana wspólnie skonstruowanymi wnioskami.
File
  • File: 1
    Analiza konstrukcyjna i wyrównoważanie silnika V8 1VD-FTV marki Toyota - praca dyplomowa Patryk Szczęsny, Krzysztof Światłowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9004

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT059751c5f0194a5a986c481c1a6339e3/
URN
urn:pw-repo:WUT059751c5f0194a5a986c481c1a6339e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page