Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of foam concrete in combination with technology of styrofoam lost formwork

Inga Sierpińska

Abstract

The main goal of the following bachelor thesis is to assess the usefulness of foam concrete as a material used as filling of the bearing walls of houses, which are build using a system of styrofoam lost formwork. The theoretical part is divided into two halves. In the first half the general idea of using lost formwork is presented. A few systems, which differ in construction, applied materials and main function (insulating and/or constructional) are described, but particular emphasis is placed on presenting solutions within the Izodom 2000 Polska system, developed by the company under the same name, which was the author’s partner under carrying out all the researches. In the second half the foam concrete is described. Its basic characteristics are presented as well as methods of producing, materials used during this process, different ways in which foam concrete can be used in civil engineering and some relations between its physical and mechanical properties. The research part consists of the description of the course and the results of compressive strength and density tests for cubic blocks of 150x150x150 mm made of aerated concrete mixture with foaming additive and another additions, such as polypropylene fiber and styrofoam beads - a waste coming from formworks production. Eventually the attempt to evaluate the sense of using mentioned material in civil engineering is made, with focus on single-family housing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Inga Sierpińska (FCE) Inga Sierpińska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Zastosowanie pianobetonu w połączeniu z technologią styropianowego deskowania traconego
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4684
Reviewers
Justyna Kuziak (FCE/ICE) Justyna Kuziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
pianobeton, deskowanie tracone, styropian, beton komórkowy, zbrojenie rozproszone
Keywords in English
foam concrete, lost formwork, styrofoam, aerated concrete, fiber reinforced concrete
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest stosowanie pianobetonu jako materiału na ściany konstrukcyjne budynków wykonywanych z zastosowaniem styropianowych deskowań traconych. Część teoretyczna podzielona jest na dwie części. W pierwszej omówiona została w ogólności idea stosowania deskowań traconych, przedstawiono kilka zróżnicowanych pod względem budowy i zastosowanych materiałów systemów o funkcji izolacyjnej i izolacyjno-konstrukcyjnej, ale przede wszystkim szczegółowo opisano rozwiązania systemu deskowań „Izodom 2000 Polska”, z którego producentem współpracowano podczas pisania poniższej pracy. W drugiej części opisany został pianobeton. Zaprezentowano materiał, technologię jego wytwarzania, wykorzystywane surowce, zastosowanie w budownictwie oraz niektóre zależności między właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. W części praktycznej zaprezentowany został przebieg oraz wyniki badań wytrzymałości na ściskanie przeprowadzonych na próbkach sześciennych 150 x 150 x 150 mm wykonanych z mieszanki betonowej z domieszką pianotwórczą, a także z dodatkiem destruktu styropianowego oraz włókien polipropylenowych. Finalnie oceniono, czy i w jaki sposób materiał taki może być stosowany w praktyce, ze szczególnym naciskiem na budownictwo jednorodzinne.
File
  • File: 1
    Praca_inz-Sierpinska_Inga-243708.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9635

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT057f336d77154257a4759af81d364abd/
URN
urn:pw-repo:WUT057f336d77154257a4759af81d364abd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page