Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application for data acquisition from temperature sensors on a motorized dynamometer using IoT technology

Piotr Chrzustek

Abstract

The main purpose of the present paper was to create a graphical interface, which main task is to present data from temperature sensors (thermocouples) placed in the combustion engine using IoT technology. At the beginning the present paper the physics department - thermodynamics was introduced, and the most important issues were discussed. Next, the principle of operation an internal combustion engine, as a thermodynamic object, which temperature plays a significant role, was described. At the end of the paper, the concepts of creating the application and the environment, that were used to implement the project were present. The main part describes the implementation of the project, which presents the assumptions, technical problems of the project, and then describes the structure and functionality of the data acquisition program. The results of tests and simulations carried out at the station were presented. They helped to reveal imperfections of the application, or problems related to the quality of the sensor's performance, as well as measuring disturbances.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Chrzustek (FACME) Piotr Chrzustek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Aplikacja do akwizycji danych z czujników temperatury na hamowni silnikowej z wykorzystaniem IoT
Supervisor
Marcin Krzysztof Wojs (FACME/IV) Marcin Krzysztof Wojs,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Mateusz Bednarski (FACME/IV) Mateusz Bednarski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2072
Reviewers
Marcin Krzysztof Wojs (FACME/IV) Marcin Krzysztof Wojs,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Laskowski (FACME/IV) Piotr Laskowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Pomiar temperatury, Termopara, IoT
Keywords in English
Temperature measurements, Thermocouple, IoT
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było stworzenie interfejsu graficznego, służącego do prezentacji danych z czujników temperatury (termopar), umieszczonych w silniku spalinowym z wykorzystaniem technologii IoT. Na początku pracy opisano główne zagadnienia termodynamiki. Następnie opisana została zasada działania silnika spalinowego, jako obiektu termodynamicznego, w którym temperatura odgrywa ważną rolę. Na końcu pracy przybliżone zostały koncepcje utworzenia aplikacji oraz środowiska, które zostały wykorzystane do realizacji projektu. W głównej części opisana została realizacja projektu, przedstawiając przyjęte założenia oraz problemy techniczne. Następnie opisano strukturę oraz funkcjonalność programu do akwizycji danych. Przedstawiono wyniki prób oraz symulacji przeprowadzonych na stanowisku, które pomogły ujawnić niedoskonałości aplikacji, czy pokazać problemy związane z jakością wykonania czujników, oraz wpływu zakłóceń.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Piotr_Chrzustek_ostateczna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31626

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0558aca289354ac88478d1a1791c5391/
URN
urn:pw-repo:WUT0558aca289354ac88478d1a1791c5391

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page