Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a multifamily low-energy building

Antoni Majkowski

Abstract

This undergraduate thesis presents the design of a multifamily low-energy residential building. The project consists of three parts: architectural design, energy calculations and construction calculations. First section contains the aim and basis of the thesis as well as the requirements that the building has to meet, which are based on the energy saving buildings standards NF40 and 2021 technical requirements. Second section is a technical description of the building. It depicts location, soil conditions, construction, installations, fire protection specification and variable loads. Third section contains energy calculations, calculation of overall heat transfer coefficients and energy performance certificate. This part shows also the design of the heat recovery ventilation system. Last section presents structural design of chosen construction components which include flat roof, inter storey ceilings, stairs, masonry walls, window lintel, beam, concrete column and foundation. The designed building meets requirements of a low-energy building EUco= 17,99 kWh/(m2a).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Antoni Majkowski (FCE) Antoni Majkowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wielorodzinnego budynku niskoenergetycznego
Supervisor
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4714
Reviewers
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Marecki (FCE/ICE) Andrzej Marecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
budynek mieszkalny, budynek niskoenergetyczny, projekt konstrukcyjny, świadectwo charakterystyki energetycznej, zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii
Keywords in English
residential building, low-energy building, structural design, energy performance certificate, sustainable development, renewable energy sources
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej był projekt architektoniczno- budowlany budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, niskoenergetycznego. Praca składa się z trzech zasadniczych części: opracowania architektury, obliczeń cieplnych oraz obliczeń konstrukcyjnych. We wstępie przedstawiono cel pracy, podstawę opracowania oraz wymagania postawione przed projektowanym budynkiem wynikające ze standardów domów energooszczędnych NF40 i warunków technicznych obowiązujących od 2021 roku. W rozdziale drugim, opisie technicznym zawarto informacje dotyczące budynku. Są to między innymi lokalizacja, warunki gruntowe, opis elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych budynku. W tej części opisano również instalacje, warunki ochrony przeciwpożarowej i przyjęte w projekcie konstrukcyjnym oddziaływania zmienne. W trzecim rozdziale przedstawiono obliczenia cieplne. Składają się na nie: obliczenie współczynników przenikania ciepła przegród z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych, obliczenie strat ciepła przez przenikanie, wyznaczenie wewnętrznych zysków ciepła i zysków od słońca. W tej części zaprojektowano również wentylację nawiewno- wywiewną z odzyskiem ciepła. Rozdział zakończono świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. W czwartej części pokazane zostały obliczenia konstrukcyjne. Dotyczyły one wybranych elementów: stropodachu, stropu między kondygnacyjnego, schodów, ścian, nadproża okiennego, podciągu, słupa i ławy fundamentowej. W załączeniu znalazły się rysunki konstrukcyjne zwymiarowanych elementów. Projekt budynku mieszkalnego spełnia wymagania dla budynku niskoenergetycznego EUco= 17,99 kWh/(m2rok).
File
  • File: 1
    praca_inż-Majkowski_Antoni-251911.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9018

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT054d92412d414706981f8824604ef14f/
URN
urn:pw-repo:WUT054d92412d414706981f8824604ef14f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page