Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wydzielanie rutyny za pomocą modyfikowanych nanocząstek Fe3O4

Grzegorz Krzysztof Rudowski

Abstract

The subject of this work is the separation of rutin using modified Fe3O4 nanoparticles. The work is divided into two parts, the theoretical part and the experimental part. In the first part of this work - in the theoretical part - the theoretical knowledge about nanoparticles, methods of their synthesis, what is magnetite and its properties, methods of modification and functionalization of nanoparticles, what is rutin and its properties are presented. The second part is the experimental part. The subject of the experimental part is to search for new methods of separating rutin, to check the effectiveness of the chosen method of separation, the search for an effective agent to release adsorbed rutin from nanoparticles and an attempt to separate rutin from samples of natural origin.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Grzegorz Krzysztof Rudowski (WCh) Grzegorz Krzysztof Rudowski Wydział Chemiczny (WCh)
Tytuł w języku polskim
Wydzielanie rutyny za pomocą modyfikowanych nanocząstek Fe3O4
Promotor
Norbert Obarski (WCh/KChA) Norbert Obarski Katedra Chemii Analitycznej (WCh/KChA)Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka dyplomująca
Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka prowadząca
Katedra Chemii Analitycznej (WCh/KChA)
Kierunek / specjalność studiów
Technologia Chemiczna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
01-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Sławomir Oszwałdowski (WCh/KChA) Sławomir Oszwałdowski Katedra Chemii Analitycznej (WCh/KChA)Wydział Chemiczny (WCh) Norbert Obarski (WCh/KChA) Norbert Obarski Katedra Chemii Analitycznej (WCh/KChA)Wydział Chemiczny (WCh)
Słowa kluczowe w języku polskim
nanocząstki, Fe3O4, magnetyt, wydzielanie, rutyna, modyfikacja.
Słowa kluczowe w języku angielskim
nanoparticles, Fe3O4, magnetite, separation, rutin, modification.
Streszczenie w języku polskim
Tematem niniejszej pracy jest wydzialnie rutyny za pomocą modyfikowanych nanocząstek Fe3O4. Praca jest podzielona na dwie części, na część teoretyczną oraz na część doświadczalną. W pierwszej części tej pracy – w części teoretycznej – przedstawiono przegląd doniesień literaturowych na temat nanocząstek, sposobach ich syntezy, czym jest magnetyt oraz jego właściwości, metodach modyfikacji i funkcjonalizacji nanocząstek, czym jest rutyna oraz jej właściwości. Drugą częścią pracy jest część doświadczalna. Przedmiotem części doświadczalnej jest poszukiwanie nowych sposobów wydzielania rutyny, sprawdzenie skuteczności wybranej metody wydzielania, poszukiwanie skutecznego środka odmywającego rutynę zaadsorbowaną na nanocząstkach oraz próba wydzielenia rutyny z próbkek pochodzenia naturalnego.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 30056

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0548fba4485745329e565382ad2119d3/
  URN
  urn:pw-repo:WUT0548fba4485745329e565382ad2119d3

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek