Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Separation of rutin with modified Fe3O4 nanoparticles

Grzegorz Krzysztof Rudowski

Abstract

The subject of this work is the separation of rutin using modified Fe3O4 nanoparticles. The work is divided into two parts, the theoretical part and the experimental part. In the first part of this work - in the theoretical part - the theoretical knowledge about nanoparticles, methods of their synthesis, what is magnetite and its properties, methods of modification and functionalization of nanoparticles, what is rutin and its properties are presented. The second part is the experimental part. The subject of the experimental part is to search for new methods of separating rutin, to check the effectiveness of the chosen method of separation, the search for an effective agent to release adsorbed rutin from nanoparticles and an attempt to separate rutin from samples of natural origin.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Krzysztof Rudowski (FC) Grzegorz Krzysztof Rudowski,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Wydzielanie rutyny za pomocą modyfikowanych nanocząstek Fe3O4
Supervisor
Norbert Obarski (FC/CAC) Norbert Obarski,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Oszwałdowski (FC/CAC) Sławomir Oszwałdowski,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC) Norbert Obarski (FC/CAC) Norbert Obarski,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
nanocząstki, Fe3O4, magnetyt, wydzielanie, rutyna, modyfikacja.
Keywords in English
nanoparticles, Fe3O4, magnetite, separation, rutin, modification.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest wydzialnie rutyny za pomocą modyfikowanych nanocząstek Fe3O4. Praca jest podzielona na dwie części, na część teoretyczną oraz na część doświadczalną. W pierwszej części tej pracy – w części teoretycznej – przedstawiono przegląd doniesień literaturowych na temat nanocząstek, sposobach ich syntezy, czym jest magnetyt oraz jego właściwości, metodach modyfikacji i funkcjonalizacji nanocząstek, czym jest rutyna oraz jej właściwości. Drugą częścią pracy jest część doświadczalna. Przedmiotem części doświadczalnej jest poszukiwanie nowych sposobów wydzielania rutyny, sprawdzenie skuteczności wybranej metody wydzielania, poszukiwanie skutecznego środka odmywającego rutynę zaadsorbowaną na nanocząstkach oraz próba wydzielenia rutyny z próbkek pochodzenia naturalnego.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 30056

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0548fba4485745329e565382ad2119d3/
  URN
  urn:pw-repo:WUT0548fba4485745329e565382ad2119d3

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard