Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological project of the repair of selected components and systems in a high performance car engine from selected manufacturer

Jakub Maciej Piech

Abstract

In the first part of the thesis a description of the construction of the selected engine type is presented. The construction of individual systems, such as: recharging, lubrication and cooling is described. In the next chapter of the thesis the impact on selected vehicle system caused by various operating conditions is outlined. In the third chapter, assumptions about the technological process of repairing selected components were laid. The process of diagnosing the boost system is described, touching the issues of checking individual elements responsible for the proper operation of the mentioned system. The thesis also presents the component parameters, which describes their wear and the methodology of repair in case of malfunction. In the fourth part of the thesis the technological process of restoration of boost system and exhaust manifold is presented. Technological cards for repairing the boost system and exhaust manifolds have been presented. The fifth chapter of the thesis presents a list of necessary specialized tools needed to perform the diagnostics and repairing the boost system and exhaust manifolds.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Maciej Piech (FT) Jakub Maciej Piech,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt technologiczny naprawy wybranych podzespołów i układów wyczynowego silnika samochodu osobowego wybranej marki
Supervisor
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Wolff (FT/DVMO) Andrzej Wolff,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Projekt technologiczny, turbosprężarki, kolektor wydechowy, naprawa, wyczynowy silnik, proces diagnozowania, opis techniczny,
Keywords in English
Technological project, turbochargers, exhaust manifold, repair, performance engine, diagnosis process, technical description,
Abstract in Polish
W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono opis budowy wybranego typu silnika. Opisano budowę poszczególnych układów, takich jak: doładowania, smarowania, chłodzenia. W kolejnym rozdziale opisano wpływy warunków eksploatacji pojazdu na zmianę stanu wybranego zespołu. W trzecim rozdziale opracowano założenia dotyczące procesu technologicznego naprawy wybranych podzespołów. Opisano proces diagnozowania układu doładowania, poruszając kwestie sprawdzania poszczególnych elementów, odpowiedzialnych za prawidłową pracę wyżej wymienionego układu. Przedstawiono także, wartości parametrów, jakie maja osiągać dane podzespoły, elementy, żeby określić ich stan sprawności oraz sposób naprawy w przypadku niesprawności. Czwarty rozdział miał na celu opisanie procesu technologicznego naprawy układu doładowania oraz naprawy kolektorów wydechowych. Przedstawione zostały karty technologiczne, naprawy układu doładowania oraz kolektorów wydechowych. W piątym rozdziale przedstawiono listę niezbędnych przyrządów specjalistycznych potrzebnych do wykonania operacji diagnozowania oraz naprawy układu doładowania oraz kolektorów wydechowych.
File
  • File: 1
    Wydział_Transportu_Jakub_Piech_250251_Praca_Dyplomowa_Inżynierska_Projekt_Technologiczny_naprawy_wybranych_podzespołów_i_układów_wyczynowego_silnika_samochodu_osobowego_wybranej_marki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33962

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0515dfc22a7d41b281fc025133583c4c/
URN
urn:pw-repo:WUT0515dfc22a7d41b281fc025133583c4c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page