Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rationalization of the transport service system for Distribution Center of the chosen economy sector

Mateusz Łukowski

Abstract

The aim of this bachelor’s paper is to compare three rationalization variants for transport service system in Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska SPC Company and to choose the most cost-effective variant, expenses of realization the transportation task being the crucial criterion for the selection. Analyzed enterprise specializes in producing and delivering bakery goods to owned retail stores chain as well as to recipients being separate companies. The firm distributes products mostly within Warsaw agglomeration area. The transportation task is to deliver final products to over a dozen retail stores located in Warsaw within a few morning hours. Rationalization of the transport service will involve proposing alternative vehicles and optimization of the transportation routes to shorten it as much as possible with help of the “Optymalizacja tras odwozu” application. In chapter one general characteristic of the company was presented. Here you will find information concerning following areas: history and current state of the enterprise, range of offered products, present structure of stores chain and factory units, implemented forms of sale, recipients characteristic and vehicles used by the company. Chapter two contains basic information regarding travelling salesman problem, which was the base to create “ Optymalizacja tras odwozu” application. In chapter three all three variants of transport service rationalization were revealed. Results of the optimization, received from the application were also presented. In first variant presently used vehicles were engaged in carrying out transportation task via optimized routes. Other two variants contain proposed alternative vehicles and routes optimization. Next chapter displays mathematical formulas used to compute expenses of the transportation task realization. Consequently the sequence of calculations which leaded to the most cost-effective variant selection was presented. Chapter five comprises conclusions resulting from the aforementioned calculations. All three rationalization variants where compared and the most efficient one was chosen. Benefits of the rationalization were also presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Łukowski (FT) Mateusz Łukowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Racjonalizacja obsługi transportowej Centrum Dystrybucji wybranej branży
Supervisor
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
racjonalizacja, centrum dystrybucji, obsługa transportowa
Keywords in English
rationalization, distribution center, transport service
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej jest porównanie trzech wariantów obsługi transportowej Centrum Dystrybucji przedsiębiorstwa Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska SPC oraz wybranie najkorzystniejszego, według kryterium kosztów realizacji zadania transportowego, wariantu. Analizowane przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów piekarniczych do własnej sieci sklepów detalicznych a także odbiorców będących oddzielnymi podmiotami gospodarczymi. Firma dostarcza produkty głównie w obrębie aglomeracji warszawskiej. Analizowane zadanie transportowe dotyczy dystrybucji, w godzinach porannych, gotowych wyrobów do kilkunastu punktów sprzedaży detalicznej, zlokalizowanych w Warszawie. Racjonalizacja obsługi transportowej wynika z analizy zaproponowanych do obsługi alternatywnych środków transportu oraz optymalizacji tras rozwózki za pomocą programu ,,Optymalizacja tras odwozu” prof. J. Leszczyńskiego. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa. Znajdują się tutaj informacje z obszarów takich jak: historia i stan obecny przedsiębiorstwa, wachlarz oferowanych produktów, struktura sieci sprzedaży oraz zakładów produkcyjnych, przyjęte formy zbytu wyprodukowanych dóbr, charakterystyka odbiorców oraz wykorzystywane środki transportu. Rozdział drugi to przybliżenie czytelnikowi zagadnienia n-komiwojażera, wykorzystywanego przez aplikację komputerową ,, Optymalizacja tras odwozu”. W rozdziale trzecim przedstawione zostały trzy warianty racjonalizacji obsługi transportowej oraz uzyskane z aplikacji wyniki optymalizacji tras. W pierwszym wariancie wykorzystano obecnie stosowane środki transportu i zoptymalizowano trasy dowozu. Dwa kolejne warianty to obsługa przy użyciu zaproponowanych aut oraz optymalizacji tras dowozu. W rozdziale czwartym wyznaczono koszty realizacji zadania transportowego w poszczególnych wariantach. Następnie na podstawie przyjętych kryteriów wybrano najkorzystniejszy wariant. Rozdział piąty zawiera wnioski wynikające z przeprowadzonych obliczeń i korzyści, jakie wynikają z dokonanego wyboru.
File
  • File: 1
    praca-dyplomowa-inżynierska-Mateusz-Łukowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11810

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT050c733e3a074318b73f9d8ecf5716cd/
URN
urn:pw-repo:WUT050c733e3a074318b73f9d8ecf5716cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page