Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

NULLITY OF MARRIAGE IN CANON LAW

Paulina Iwona Choromańska

Abstract

The purpose of this „thesis” is a presentation of conditions proving the lawlessness of getting married between man and woman. The paper consists of comprehensive issues, which have an essential meaning – social as well as personal – for everyone dealing with this problem. Because of the fullness of this topic, the main subject of my research is only ascertainment of nullity of the marriage based on canon law. The most important feature of marriage is its consistency which doesn’t exclude exceptional situations justifying a cessation of this relationship. In the first chapter I decided to unveil preliminary information including basic definitions, laws and duties with which not only young married couples have to cope. I dedicated the second chapter to circumstances which have an impact on the nullity of marriage. In the next chapter I set out and discussed the ways of adjudicating (about) the nullity of marriage. I described the rules of marriage annulment as a result of process and papal dispensation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Iwona Choromańska (FASS) Paulina Iwona Choromańska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Nieważność małżeństwa w prawie kanonicznym
Supervisor
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
małżeństwo, nieważność, unieważnienie małżeństwa, kodeks Prawa Kanonicznego, kodeks rodzinny i opiekuńczy
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest ukazanie warunków dowodzących na nieprawnie zawarte małżeństwo między kobietą i mężczyzną. Zostały omówione kompleksowe zagadnienia, które mają istotne znaczenie zarówno społeczne, jak i osobiste – dla każdego dotkniętego tym problemem. W związku z obszernością tego zagadnienia, przedmiotem pracy jest wyłącznie stwierdzenie nieważności małżeństwa w oparciu o prawo kanoniczne. Najważniejszą cechą małżeństwa jest jego stałość, co jednak nie wyklucza wyjątkowych sytuacji uzasadniających ustanie tego związku. W pierwszym rozdziale zaprezentowałam informacje wstępne, w tym podstawowe definicje, prawa i obowiązki, z jakimi muszą sobie poradzić nie tylko młode małżeństwa. Drugi rozdział poświęciłam okolicznością, jakie wpływają na nieważność węzła małżeńskiego. W kolejnym rozdziale przedstawiłam i omówiłam sposoby orzekania o nieważności małżeństwa. Opisałam zasady rozwiązania małżeństwa w wyniku procesu i dyspensy papieskiej.
File
  • File: 1
    Nieważność małżeństwa w prawie kanonicznym-3.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13073

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0507a7df9a9746539b552effcf9e4b58/
URN
urn:pw-repo:WUT0507a7df9a9746539b552effcf9e4b58

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page