Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Energy efficiency analysis of building. Comparison of methods for calculating the heat demand of the building

Jakub Krzysztof Włodarczyk

Abstract

The aim of this Engineering Thesis was to draw up an energy audit of the building and propose thermo-modernization one of its parts. The object of analysis is a public building - school. The facility number of students and employees is more than 1,000 people. The building was built in the late sixties of the last century and enlarged in the eighties. Energy audit was conducted in accordance with the engineering knowledge and applicable legislation. Heat transfer coefficients and area was determined for every single partition. Project contains calculation of internal and solar heat gains, as well as heat losses by transfer and ventilation. Using method of monthly balance calculation heat demand of the building was designated. To obtain reliable results an inventory was carried out. It was based on the local vision and documents which were collected. The document includes building sketches made in AutoCAD. In renovation part, thermo-modernization of one of its parts was proposed. It involves the replacement of windows and thermal insulation of walls, roof and floor. This part also contains theoretical investment costs and savings associated with the renovation. Economic efficiency ratio was determined by a simple time of return on investment. Engineering Thesis shows the difference in the methodology of determining heat demand for energy audits and energy performance certificates. It focus mainly on the difference in determining the heat demand in order to cover losses from ventilation and determining the length of the heating season.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Krzysztof Włodarczyk (FPAE) Jakub Krzysztof Włodarczyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza efektywności energetycznej budynku. Porównanie metod obliczania zapotrzebowania na ciepło w budynku
Supervisor
Hanna Jędrzejuk (FPAE/IHE) Hanna Jędrzejuk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
79 + załącznik
Internal identifier
MEL; PD-3502
Reviewers
Hanna Jędrzejuk (FPAE/IHE) Hanna Jędrzejuk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Maciej Jaworski (FPAE/IHE) Maciej Jaworski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
audyt energetyczny, termomodernizacja, metoda bilansów miesięcznych
Keywords in English
energy audit, thermo-modernisation, the monthly balance method
Abstract in Polish
Celem pracy było sporządzenie audytu energetycznego budynku oraz zaproponowanie termomodernizacji jednej z jego części. Obiektem analiz jest budynek użyteczności publicznej – szkoła. W placówce liczba uczniów oraz pracowników wynosi ponad 1000 osób. Budynek został wybudowany pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku oraz był rozbudowany w latach osiemdziesiątych. W pracy, zgodnie z wiedzą inżynierską oraz obowiązującymi aktami prawnymi, został przeprowadzony audyt energetyczny. Zostały określone współczynniki przenikania ciepła każdej z przegród oraz ich powierzchnie. Obliczono projektowe straty ciepła przez przenikanie oraz wentylację. Wyznaczono zyski wewnętrzne oraz pochodzące od promieniowania słonecznego. Metodą bilansów miesięcznych wyliczono zapotrzebowanie na ciepło użyteczne do ogrzewania. Przeprowadzono inwentaryzację opierającą się na wizji lokalnej oraz zebranych dokumentach. Wykonano szkice budynku w programie AutoCAD. W części remontowej zaproponowano termomodernizację jednej z jego części. Polega ona na wymianie okien oraz ociepleniu ścian, dachu i posadzki. Policzono koszt inwestycji oraz wyznaczono roczne oszczędności wynikające z zastosowania zabiegów termomodernizacyjnych. Do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji wybrano prosty czas zwrotu (SPBT). W pracy wskazano różnicę w metodyce wyznaczania zapotrzebowania na ciepło na potrzeby audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Skupiono się głownie na różnicach w wyznaczaniu projektowej straty przez wentylację oraz wyznaczaniu długości trwania sezonu grzewczego.
File
  • File: 1
    252308 - Jakub Włodarczyk - Analiza efektywności energetycznej budynku.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9269

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT04b0e761269b45dd8e42602c21057717/
URN
urn:pw-repo:WUT04b0e761269b45dd8e42602c21057717

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page