Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adaptation and extension of a clay-wooden building in Ozynnik

Weronika Anna Krygicz

Abstract

The subject of this study is a project of adaptation of a wooden and clay house located in Ozynnik and the construction of new facilities adapted to the function of artistic agritourism. An adapted house is a residential house from 1927. standing in the Knyszynska Forest, called aspen. The new facilities have been designed to spread the message, in theory and practice, regarding traditional construction in Podlasie from fuel and clay logs, new and ecological construction techniques from straw, wood and clay, as well as ceramics. In the summer and spring period, the complex would operate as an agritourism gathering enthusiasts of natural construction and the sincerity of the material, and in the off-season as the residence and work of the owners of the entire foundation. Due to the special location in the landscape park, the object can become an interesting tourist spot on the map of Podlasie, and visitors could spend time actively and developing time in the bosom of nature. The project would develop over time and be a permanent place of remembrance of old building techniques, as well as a place for approaching people who could share their knowledge. The new architecture would be made using the workshop method, and the people and relations between them would be just as important in the process of creating the object as the end result itself.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Anna Krygicz (FA) Weronika Anna Krygicz,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Adaptacja i rozbudowa gliniano-drewnianego budynku w Ożynniku
Supervisor
Marcin Górski (FA/DAHA) Marcin Górski,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1831/L
Reviewers
Wojciech Wółkowski (FA/DPA) Wojciech Wółkowski,, Department of Polish Architecture (FA/DPA)Faculty of Architecture (FA) Marcin Górski (FA/DAHA) Marcin Górski,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Adaptacja, Ożynnik, rękodzieło, technika drewniano-gliniana, ekologia, Puszcza Knyszyńska, natura, agroturystyka, konserwacja, drewno, glina, ceramika, podlasie
Keywords in English
Adaptation, Ozynnik, handicraft, wood-clay technique, ecology, Puszcza Knyszynska, nature, agritourism, conservation, wood, clay, ceramics, podlasie
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt adaptacji i delikatnej rozbudowy drewniano-glinianego obiektu budowlanego zlokalizowanego w Ożynniku i wybudowanie nowych obiektów przystosowanych do funkcji agroturystyki artystycznej. Adaptowanym budynkiem jest dom mieszkalny z 1927r. stojący w Puszczy Knyszyńskiej, zwany osikowym. Nowe obiekty zostały zaprojektowane z myślą o szerzeniu wiadomości, w teorii i praktyce, dotyczących tradycyjnego budownictwa na Podlasiu z polan opałowych i gliny, nowych i ekologicznych technik budowlanych ze słomy, drewna i gliny oraz rzemiosła jakim jest ceramika. W okresie letnim i wiosennym kompleks działałby jako agroturystyka skupiająca pasjonatów naturalnego budownictwa oraz szczerości materiału, zaś poza sezonem jako miejsce zamieszkania i pracy właścicieli całego założenia. Ze względu na szczególną lokalizację w parku krajobrazowym obiekt może stać się ciekawym punktem turystycznym na mapie Podlasia, a przyjezdni mogliby spędzić aktywnie i rozwijająco czas na łonie natury. Projekt miałby się rozwijać na przestrzeni czasu i być trwałym miejscem pamięci oraz transmisji przeszłości i dawnych technik budowlanych, a także miejscem zbliżających ludzi, którzy mogliby podzielić się swoją wiedzą. Nowa architektura wykonywana byłaby metodą warsztatową, a ludzie oraz relacje między nimi byłyby tak samo istotne w procesie powstawania obiektu jak sam efekt końcowy.
File
  • File: 1
    275674_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33044

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0470f51773ec444d8d948c64896f4d33/
URN
urn:pw-repo:WUT0470f51773ec444d8d948c64896f4d33

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page