Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Euler-Cauchy Equations

Jakub Bogdański

Abstract

The subject of this thesis is to study Euler-Cauchy equation. I had begun with algorithm of transformation to linear differential equation with constant coefficients. It helped me to find solutions for homogeneous and nonhomogeneous Euler-Cauchy equations. Then I studied spectrum of a matrix connected with Euler-Cauchy equation and stability of solutions. Result of my study is a theorem about necessary conditions for stability.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jakub Bogdański (FMIS) Jakub Bogdański,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Równania Eulera-Cauchy'ego
Supervisor
Grzegorz Świątek (FMIS/DFE) Grzegorz Świątek,, Department of Functional Equations (FMIS/DFE)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Functional Equations (FMIS/DFE)
Study subject / specialization
, Matematyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Świątek (FMIS/DFE) Grzegorz Świątek,, Department of Functional Equations (FMIS/DFE)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Adam Kubica (FMIS/DFE) Adam Kubica,, Department of Functional Equations (FMIS/DFE)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
Równanie Eulera-Cauchy’ego, stabilność, transformacja
Keywords in English
Euler-Cauchy equation, stability, transformation
Abstract in Polish
W mojej pracy zająłem się badaniem równania Eulera-Cauchy’ego. Zacząłem od przedstawienia algorytmu transformacji tego równania w równanie różniczkowe o stałych współczynnikach i na jego podstawie znalazłem rozwiązania dla równań jednorodnych i niejednorodnych, a także zbadałem widmo macierzy związanej z tym równaniem oraz jego stabilność. Wynikiem tych rozważań jest twierdzenie mówiące o warunkach koniecznych, które muszą zajść, żeby rozwiązania równania Eulera-Cauchy’ego były stabilne.
File
  • File: 1
    R_wnanie_Eulera_Cauchy_ego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31077

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT040bedf8bc9749a7a8b55845922331ce/
URN
urn:pw-repo:WUT040bedf8bc9749a7a8b55845922331ce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page