Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badanie wtrysku roztworu mocznika metodami optycznymi

Mateusz Janowski

Abstract

Rising popularity of SCR systems in automobiles powered by internal combustion engines sparks an interest in urea-water solution (UWS) injection. Modern, close-coupled SCR systems are small and do not allow long mixing of reductant and exhaust gases. Because of that mixers and enhanced injectors are used to rise the effectiveness of exhaust purification. Visualisation of liquid droplets based on Mie scattering is a popular tool used to measure spray parameters. It allows to measure such global spray parameters as droplet size, spray penetration and cone angle. In this study penetration and cone angle of sprays created during injection of water and urea-water solution using a commercially available injector used in SCR systems were measured. The test stand used did not allow to achieve resolution good enough to measure droplet size. The results were compared to mathematical models describing the behaviour and evolution of sprays. Models’ predictions were not confirmed by experimental results. Extra experiment and creation of a new model may be necessary.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Mateusz Janowski (WMEiL) Mateusz Janowski Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Badanie wtrysku roztworu mocznika metodami optycznymi
Promotor
Łukasz Kapusta (WMEiL/ITC) Łukasz Kapusta Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
40
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-5229
Recenzenci
Andrzej Teodorczyk (WMEiL/ITC) Andrzej Teodorczyk Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Łukasz Kapusta (WMEiL/ITC) Łukasz Kapusta Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
SCR, wtryskiwacz, sprej, UWS
Słowa kluczowe w języku angielskim
SCR, injection, spray, UWS
Streszczenie w języku polskim
Wzrastająca popularność stosowania układów SCR w samochodach spalinowych powoduje wzrost zainteresowania wtryskiem roztworu mocznika (UWS). Współczesne, kompaktowe układy SCR są małe i nie pozwalają na mieszanie się reduktora i spalin przez długi czas. Z tego powodu istotne staje się używanie mieszaczy i wtryskiwaczy o lepszych parametrach w celu zwiększenia efektywności procesu oczyszczania spalin. Popularnym narzędziem do pomiarów parametrów sprejów powstających podczas wtrysku roztworu mocznika jest wizualizacja oparta o rozpraszanie Mie, która pozwala na określenie takich globalnych parametrów spreju jak zasięg spreju, kąt rozwarcia stożka kropel tworzonego podczas wtrysku oraz wielkość kropel. W tej pracy zmierzono kąt i zasięg stożków tworzonych podczas wtrysku roztworu mocznika oraz wody pod zmiennym ciśnieniem, korzystając z dostępnego komercyjnie wtryskiwacza stosowanego w układach SCR. Zastosowane stanowisko badawcze nie pozwoliło na osiągnięcie rozdzielczości potrzebnej do zmierzenia rozmiaru kropel. Wyniki porównano z modelami matematycznymi opisującymi zachowanie i ewolucję sprejów w celu ich walidacji. Przewidywania modeli nie odzwierciedlają osiągniętych wyników. Konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych badań i stworzenie nowego modelu.
Plik pracy
  • Plik: 1
    M_Janowski_praca_inzynierska_190909.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35651

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0400e18a111342a2b468b2e70b70fbee/
URN
urn:pw-repo:WUT0400e18a111342a2b468b2e70b70fbee

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony