Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

FIRST GRADERS PARENTS OPINIONS ABOUT THE 2014 POLISH EDUCATION REFORM

Emilia Gebert

Abstract

The subject of this work are first graders’ parents’ opinions about the 2014 Polish education reform. The issue of six ‒ years ‒ old pupils’ school education is a relatively new problem and there are still not many books about it. The main research problem is defined as: Do first graders’ parents support the 2014 Polish education reform? To investigate this problem, the diagnostic poll method has been used, which has been applied through the survey technique. To carry out the research, a questionnaire consisting of twenty ‒ seven questions has been created. Even though the problem occurs all across Poland, only the chosen schools from rural areas have been surveyed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Emilia Gebert (FASS) Emilia Gebert,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Opinie rodziców pierwszoklasitów na na temat reformy oświaty w Polsce z 2014 roku
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Gołębiowska (FASS/DASMA) Anna Gołębiowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
reforma oświaty, dzieci sześcioletnie, sondaż diagnostyczny
Keywords in English
education reform, six ‒ years ‒ old pupils’, the diagnostic poll method
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy są opinie rodziców pierwszoklasistów na temat reformy oświaty w Polsce z 2014 roku. Kwestia edukacji szkolnej sześciolatków jest problemem stosunkowo nowym i niewiele jest jeszcze literatury taktującej na ten temat. Główny problem badawczy został definiowany w następujący sposób: Czy rodzice pierwszoklasistów popierają reformę oświaty w Polsce z 2014 roku? Do zbadania tego problemu posłużyła metoda sondażu diagnostycznego, realizowana poprzez technikę ankiety. Do przeprowadzania badania stworzono kwestionariusz składający się z dwudziestu siedmiu pytań. Choć problem występuję na obszarze całej Polski, badaniom poddane zostały wybrane szkoły w gminie wiejskiej.
File
  • File: 1
    LicencjatGebert.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13322

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03c9ac9636b047b085a6ed09c58a3f1b/
URN
urn:pw-repo:WUT03c9ac9636b047b085a6ed09c58a3f1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page