Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The technological process of the matrix, using CAD and CAM systems

Kamil Mrozek

Abstract

In the engineering thesis was developed the topic of influence modern tools which are helpful engineer work in industry of production. These thesis was written to showed systems used CAD and CAM considering that, on the market occured more and more software, which is being including to cut time of detail’s production and make easier method of constructing. The selected topic of creating a die plate production process, using CAD and CAM systems, aims to show, how modern methods have modernizated the world of today production economy. The main topic is to design a die for shaping the bend of the fork. The inspiration to create such a die was the fact, that in the recent past such dies were made by hand, due to the complex shape of the surface of the detail. It used to take a lot of time and it gave low repeatability. With CAD and CAM software’s help, a detail was designed and then made on a CNC machine. The obtained detail was subjected to a roughness test to check the charakteristics of the surface wrought in the generated manufacturing process. Whole description is in the practical part of the work. The practical part of the was preceded by theoretical information in the field of machining, milling, available machine tools, CNC, CAD and CAM software and information in the field of plastic forming. The foregoing issues have beed developed on the basis on knowledge experience, needed to better familiarize themselves with and prepare for the production proces of the die. The machining described in the first topic and it’s historical overview, perfectly illustrates the development direction of the production industry. It has been described how the machining metodology looks like today and the standards prevailing in the preparation of this process. Considering that use of milling in the practical part i.e. one of the types of machining, the second topic was devoted to what it is and the possibilities offered by this type od machining. The practical part is made on a CNC milling machine, therefore the third operating point is devoted to the overview of machines. The developed of mechines was collaterally to machining and pursue to create possibilities in terms of the flexibility of the production process. In the fourth chapter CNC is the theme. It showed what the transformation of numerical machine tools into those controlled by computer, was based on. Today, the machines are flexible and basically any CNC machine is able to transform into a machine center. Numerical control by means of a computer requires qualified Staff, who can operate that software, due to it is possible to control the machining work. It is the CAD, CAM and CAE systems that are in the next fifth chapter. The software development process was described there and what challenges are set engineers up in the future. It is exactly about the integrity of the systems and their capabilities. At the end, the topic of plastic forming was discussed. The detail made at work, is to be used in the die forging process, however plastic processing is a much wider topic. For many years, it was also ancipated that the end of machining would come in favor of the development of plastic forming, which is becoming more and more precise in finishing. Predictions were ineffective and machining and plastic working are precesses that complemented the production of parts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Mrozek (FPE) Kamil Mrozek,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny matrycy z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Proces technologiczny matrycy z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Keywords in English
The technological process of the matrix, using CAD and CAM systems.
Abstract in Polish
W pracy inżynierskiej został opracowany temat wpływu nowoczesnych narzędzi wspomagających prace inżyniera w przemyśle produkcyjnym. Praca została stworzona aby pokazać wykorzystanie systemów CAD i CAM biorąc pod uwagę, że na rynku pojawia się coraz więcej oprogramowania stworzonego m.in. do skracania czasu produkcji części oraz ułatwiania metod konstruowania. Wybrany temat stworzenia procesu produkcyjnego matrycy z wykorzystaniem systemów CAD i CAM ma na celu pokazanie tego, w jaki sposób nowoczesne metody zmodernizowały świat dzisiejszej gospodarki produkcyjnej. Głównym tematem jest zaprojektowanie matrycy do kształtowania wygięcia widelca. Inspiracją do stworzenia takiej matrycy był fakt, że w niedalekiej przeszłości takie matryce wytwarzano ręcznie, ze względu na złożony kształt powierzchni detalu. Kiedyś zajmowało to wiele czasu oraz dawało niską powtarzalność. Za pomocą oprogramowania CAD i CAM został zaprojektowany detal a następnie wykonany na obrabiarce CNC. Otrzymany detal został poddany próbie chropowatości aby sprawdzić charakterystykę powierzchni obrobionej w stworzonym procesie wytwarzania. Cały opis znajduje się w praktycznej części wykonania pracy. Część praktyczna została poprzedzona informacjami teoretycznymi z dziedziny obróbki skrawaniem, frezowania, dostępnych obrabiarek, CNC, oprogramowania CAD/CAM oraz informacji z dziedziny obróbki plastycznej. Wyżej wymienione zagadnienia zostały opracowanie na podstawie zdobywanej wiedzy, potrzebnej do lepszego zapoznania się i przygotowania do stworzenia procesu produkcyjnego matrycy. Opisana w pierwszym temacie obróbka skrawaniem oraz jej rys historyczny w doskonały sposób pokazuje kierunek rozwoju przemysłu produkcyjnego. W tym temacie zostało opisane to w jaki sposób dziś wygląda metodyka pracy obróbki skrawaniem oraz standardy panujące w przygotowaniu tego procesu. Biorąc pod uwagę wykorzystanie w części praktycznej frezowania, czyli jednego z rodzajów obróbki skrawaniem, drugi temat został poświęcony właśnie temu czym jest oraz możliwości jakie daje ten rodzaj obróbki skrawaniem. Część praktyczna wykonana jest na frezarce CNC, dlatego trzeci punkt pracy jest poświęcony na przegląd maszyn. Rozwój obrabiarek następował równolegle z obróbką skrawaniem, i dążył do stwarzania możliwości w zakresie elastyczności procesu produkcyjnego. W czwartym rozdziale to właśnie CNC jest tematyką przewodnią. Zostało pokazane w nim na czym polegało przekształcenie obrabiarek numerycznych w te sterowane za pomocą komputera. Dziś obrabiarki są elastyczne i w zasadzie każda obrabiarka CNC jest w stanie przekształcić się w centrum obróbkowe. Sterowanie numeryczne za pomocą komputera wymaga wykwalifikowanej kadry, która potrafi obsługiwać oprogramowanie, dzięki któremu można sterować pracą obróbkową. Właśnie systemy CAD/CAM i CAE znajdują się w kolejnym, piątym rozdziale. Opisany został tam proces rozwoju oprogramowania oraz to, jakie wyzwania są stawiane inżynierom w przyszłości. Chodzi dokładnie o integralność systemów oraz ich możliwości. Na sam koniec poruszono temat obróbki plastycznej. Detal wykonywany w pracy, służyć ma w procesie kucia matrycowego jednak obróbka plastyczna to wiele szerszy temat. O wielu lat przewidywano również to, że nadejdzie koniec obróbki skrawaniem na rzecz rozwoju obróbki plastycznej, która staje się coraz bardziej precyzyjna w wykonaniu. Przewidywania były nieskuteczne a obróbka skrawaniem oraz obróbka plastyczna to procesy, które uzupełniają się w produkcji części.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_2018_-_Kamil_Mrozek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29030

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03c23666845d4c678bd358cd025af346/
URN
urn:pw-repo:WUT03c23666845d4c678bd358cd025af346

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page