Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Threats to the national security of the Republic of Poland

Karolina Antosik

Abstract

The thesis presents a research of threats to national security. It contains descriptions of various types of threats that a country or a nation can experience. The most important chapter of the study is analysis of situation of the Republic of Poland and threads to its security. There are also descriptions of chosen systems for monitoring dedicated to monitor these threads. The thesis had been written in order to raise awareness of importance of national security and to show how many things have influence on it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Antosik (FASS) Karolina Antosik,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Supervisor
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Józef Janczak (FASS/DASMA) Józef Janczak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo narodowe/ zagrożenie/ system/ Rzeczpospolita Polska
Keywords in English
national security/ threat/ system/ Republic of Poland
Abstract in Polish
Praca zawiera identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Jest to krótki opis różnych rodzajów zagrożeń, z jakimi kraj bądź naród może się spotkać. Ważnym elementem pracy jest analiza sytuacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeń obecnie w niej występujących. Przedstawione zostały również wybrane systemy monitorowania tych zagrożeń. Całość ma na celu uświadomienie jak ważne jest bezpieczeństwo narodowe oraz jak wiele elementów się na nie składa.
File
  • File: 1
    praca lic Karolina Antosik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13116

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03a67ae9589341c6aa94b56d15de8774/
URN
urn:pw-repo:WUT03a67ae9589341c6aa94b56d15de8774

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page