Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Supervisory and monitoring station of environmental parameters implemented in gardening application with use of GPRS transmission

Andrzej Dobrzycki

Abstract

The aim of my work was to design and build a system that would allow detecting convenient conditions for infection that affects apple tree. In my work I present review of currently used types of solutions as well as project of my own metering station that utilizes wireless GPRS transmission to transmit data. The main assumption undertaken during the project works was to assure the station would be able to work in challenging terrain. It has been accomplished by applying autonomic solar power supply, casing resistible to atmospheric conditions and remote control via SMS service. Project description is divided between hardware and software specifications. The last part of the project indicates system tests and conclusions regarding its implementation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Dobrzycki (FEIT/PE) Andrzej Dobrzycki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Stacja nadzoru i monitoringu parametrów środowiskowych w aplikacji ogrodniczej z wykorzystaniem transmisji GPRS
Supervisor
Grzegorz Tarapata (FEIT/PE) Grzegorz Tarapata,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENSE-R.002226
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i zbudowanie systemu umożliwiającego wykrycie warunków sprzyjających infekcji drzew parchem jabłoni. W pracy przedstawiony jest przegląd obecnie stosowanych rozwiązań oraz projekt własnej stacji pomiarowej wykorzystującej bezprzewodową transmisję GPRS do przesyłania danych. Głównym założeniem przyjętym podczas prac projektowych było umożliwienie stacji pracy w trudnym terenie. Osiągnięto to przez zastosowanie autonomicznego systemu zasilania opartego o energię słoneczną, obudowy odpornej na warunki atmosferyczne oraz kontroli urządzenia przy pomocy wiadomości SMS. Opis projektu podzielony jest na część dotyczącą sprzętu oraz część dotyczącą oprogramowania. Praca zakończona jest przedstawieniem testów stworzonego systemu i wniosków odnośnie realizacji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03865e50ca7c4737ad96ac44426cbcb2/
URN
urn:pw-repo:WUT03865e50ca7c4737ad96ac44426cbcb2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page