Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geostatistical analysis of soil pollution in the area with significant anthropogenic pressure

Tadeusz Sobczyński

Abstract

The aim of this thesis is to assess soil pollution level in the area with high anthropogenic pressure and determine in what extent it is correlated with the local heavy industry facilities. Methods that were used to assess the level of soil pollution are mainly encompassed within the means of geostatistics and include vaiograms, kriging and histograms analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tadeusz Sobczyński (FEE) Tadeusz Sobczyński,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Geostatystyczna analiza zanieczyszczenia gleby na obszarze o silnej presji antropogenicznej
Supervisor
Piotr Fabijańczyk (FEE/DISEQR) Piotr Fabijańczyk,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
18-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Zawadzki (FEE/DISEQR) Jarosław Zawadzki,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Fabijańczyk (FEE/DISEQR) Piotr Fabijańczyk,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Zanieczyszczenie gleby, metale ciężkie, geostatystyka
Keywords in English
Soil pollution, heavy metals, geostatistics
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest ocena stopnia zanieczyszczenia gleby na obszarze o silnej presji antropogenicznej i oszacowanie w jak dużym stopniu zanieczyszczenie metalami ciężkimi jest skorelowane z pobliskimi ośrodkami przemysłu ciężkiego. W celu oceny stopnia zanieczyszczenia gleby autor posłużył się metodami z dziedziny geostatystyki takimi jak wariogramy czy kriging ale także klasycznymi miarami statystycznymi (histogramy, miary położenia, rozproszenia i asymetrii).
File
  • File: 1
    Geostatistical analysis of soil pollution in the area with significant anthropogenic pressure.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11819

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03838ef245024eb59a07181ef32946d4/
URN
urn:pw-repo:WUT03838ef245024eb59a07181ef32946d4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page