Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multi-criteria assessment of the selection of technology for the transport of perishable food products

Jagoda Weronika Jędryka

Abstract

This engineering work concerns the transportation of perishable foodstuffs. Its main purpose was to conduct a multi-criteria assessment of the choice of technology for transporting liquid milk from Grajewo to Belleville in France, using the point-based method. The first chapter present the characteristics of the transport task together with the description of the transport company. Then I presented variants of the transport task. In the final part, specific variants of transport, built from a combination of all the possibilities, were presented. Then, were presented the criteria for the evaluation of these variants. The criteria for the evaluation of these variants is the cost of the transport cycle, the duration of the carriage and the emission standards. Next, a multicriteria assessment of carriage is described by using the point-based method. The conclusion from the calculations is that the best solution is transport which is carried out by thermally insulated cistern, using a new truck and by a two-person crew. The cost of this variant is 8712,01 PLN / transport cycle. The duration of the transport cycle is 83 hours and 40 minutes. The emission standards for this variant is 5.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jagoda Weronika Jędryka (FT) Jagoda Weronika Jędryka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wielokryterialna ocena doboru technologii przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych
Supervisor
Emilian Szczepański (FT/TSEL) Emilian Szczepański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Emilian Szczepański (FT/TSEL) Emilian Szczepański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport żywności, płynne mleko, cysterna, Umowa ATP
Keywords in English
food transport, liquid milk, tanker, ATP contract
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy przewozu artykułów spożywczych szybkopsujących się. Jej celem było przeprowadzenie wielokryterialnej oceny doboru technologii przewozu płynnego mleka z Grajewa do Belleville we Francji, metodą oceny punktowej. W poszczególnych rozdziałach została przedstawiona charakterystyka realizowanego zadania przewozowego razem z zawartym w niej opisem przedsiębiorstwa transportowego realizującego ten przewóz. Następnie zostały przedstawione warianty realizowanego zadania przewozowego. W końcowej części zostały przedstawione konkretne warianty przewozu, zbudowane z kombinacji wszystkich przedstawionych możliwości. Następnie przedstawione zostały kryteria oceny tych wariantów. Kryteriami oceny tych wariantów jest kosz cyklu przewozowego, czas trwania przewozu oraz Norma Euro. Następnie opisana jest wielokryterialna ocena przewozu za pomocą metody punktowej. Wnioskiem płynącym z obliczeń jest to, że najlepszym rozwiązaniem jest przewóz jest realizowany za pomocą chłodzonej termicznie cysterny, za pomocą nowego taboru, przez załogę dwuosobową. Koszt tego wariantu wynosi 8712,01 zł/cykl przewozowy. Czas trwania cyklu przewozowego to 83 godziny i 40 minut. Norma Euro dla tego wariantu wynosi 5.
File
  • File: 1
    pracainżynierska_wersjapoprawiona.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31183

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT037d158d9ef64497b74f37236f079757/
URN
urn:pw-repo:WUT037d158d9ef64497b74f37236f079757

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page