Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Freedom in the anthropology of Karol Wojtyla towards to the problem of communism in Poland

Tadeusz Henryk Epsztein

Abstract

The purpose of my work will be to describe and evaluate the confrontation: freedom in the thought of John Paul II with the reality of communism in Poland. And the answer to the question how to assess communism in Poland, guided by the anthropological thought of Karol Wojtyła, with particular reference to the notion of freedom? In defining freedom in the philosophical anthropology of Karol Wojtyła, I refer to the central philosophical texts: Person and act, Redemptor Hominis. I combine this concept of freedom with important historical facts and concepts that characterize communism in Poland. Communism in Poland is a colloquial name for the totalitarian system. The juxtaposition of Polish history from the communist era, the way power works, the reaction of power to public initiatives with the anthropological reflection of Karol Wojtyla leads to the following thesis: In the anthropological perspective of Karol Wojtyla, considering the notion of freedom as anthropologically universal, communism was assessed as an inevitably negative phenomenon, having a destructive effect for man as an individual and for the community as a whole, bottom-up dependent on the individual human being.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Tadeusz Henryk Epsztein (FASS) Tadeusz Henryk Epsztein,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wolność w antropologi Karola Wojtyły wobec problemu komunizmu w Polsce
Supervisor
Michał Stelmach (FASS/DPEA) Michał Stelmach,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Stelmach (FASS/DPEA) Michał Stelmach,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Paweł Stacewicz (FASS/DPEA) Paweł Stacewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
wolność,, komunizm, Polska, Karol Wojtyła PRL, ustrój totalitarny
Keywords in English
freedom, communism, Poland, Karol Wojtyla, PRL,, totalitarian system
Abstract in Polish
Celem mojej pracy będzie opisanie i ocenienie konfrontacji: wolności w myśli Jana Pawła II z rzeczywistością komunizmu w Polsce. Oraz odpowiedzenia na pytanie jak ocenić komunizm w Polsce kierując się myślą antropologiczną Karola Wojtyły, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia wolności ? Przy definiowaniu wolności w antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, odwołuję się do centralnych dla niej tekstów filozoficznych: Osoba i czyn, Redemptor Hominis , Laborem exercens. Tak rozumiane pojęcie wolności zestawiam z istotnymi faktami historycznymi i pojęciami charakteryzującymi komunizm w Polsce. Komunizm w Polsce jest potoczną nazwą ustroju totalitarnego. Zestawienie historii Polski z czasów komunizmu, sposobu działania władzy, reakcji władzy na inicjatywy społeczeństwa z antropologiczną refleksją Karola Wojtyły prowadza do następującej tezy: W perspektywie antropologicznej Karola Wojtyły, uwzględniającej pojęcie wolności jako antropologicznie uniwersalne, komunizm został oceniony jako zjawisko nieuchronnie negatywne, mające destrukcyjny wpływ na człowieka jako jednostkę oraz na społeczności jako całości oddolnie zależne od indywidualnego bytu ludzkiego.
File
  • File: 1
    Praca_licenjacka_Tadeusz_Epsztein.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34668

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT034d451867514bb395c7a9832b007650/
URN
urn:pw-repo:WUT034d451867514bb395c7a9832b007650

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page