Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile application optimizing revenue in the product life cycle

Oliwia Daria Dobrowolska

Abstract

The aim of this thesis is optimization of revenue along the life cycle of a product with the use of mobile application. Sales management is one of the crucial elements for most of the companies, therefore many actions are focused on simplifying this process. Digitisation is a common phenomenon used in many organizations as it improves most of ongoing operations. The method supporting the process of product sales management is proposed on the basis of the studies included in this thesis and is presented along with the description of proper application functioning. The first chapter contains the introduction to the topic of the life cycle of a product and associated factors. All phrases and phenomena occurring in the process of product sales management necessary to fully understand the idea are explained. The second part presents the study based on provided data on real sales results of different types of products. Numerical data is also visualized with the graphs. Each of the product sales was analysed and commented. The chapter is finished with the diagnosis of the current state of the problematic area. Third chapter concerns the mobile application optimizing the revenue along the life cycle of product. It includes the precise description of the method used to optimize. Additionally each phase of the proper application function is described, along with the block diagram presenting all of the actions step by step. The following chapter presents the use of the application along with the real sales data. It is the simulation of managing the entire sales process basing on the method described in the third chapter. It shows the scheme of using the application by user along with received profitable data and feedback. Last chapter is devoted to the evaluation of the economical and usability aspect. It presents Business Model Canvas to bring application onto the market. Gantt Chart indicates how much time is necessary to create the entire project, and is followed by cost estimate. Additionally it assesses the pros and cons of generating the application by using SWOT analysis. The thesis concludes with summary and suggestions followed by further development possibilities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oliwia Daria Dobrowolska (FoM) Oliwia Daria Dobrowolska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt aplikacji mobilnej, optymalizujący przychody w cyklu życia produktu
Supervisor
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Piotr Kryś (FoM/CIE) Piotr Kryś,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Cykl życia produktu, aplikacja mobilna, sprzedaż, przychód, analiza sprzedaży
Keywords in English
Product life cycle, mobile application, sales, revenue, sales analysis,
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczyła stworzenia projektu zoptymalizowania przychodów w cyklu życia produktu za pomocą aplikacji mobilnej. Zarządzanie procesem sprzedaży jest kluczowym elementem funkcjonowania większości przedsiębiorstw, dlatego też dąży się do uproszczenia tego procesu. Digitalizacja jest powszechnym zjawiskiem wprowadzanym w wielu firmach, ze względu na znaczące usprawnienie zachodzących w nich działań. Na podstawie przeprowadzonych w pracy badań została zaproponowana metoda wspomagania procesu zarządzania sprzedaży produktem, wraz z opisem proponowanego funkcjonowania aplikacji. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do tematu cyklu życia produktu i związanych z nim czynników. Zostały przedstawione w nim wszystkie potrzebne do zrozumienia pracy zagadnienia oraz zjawiska towarzyszące procesowi zarządzania sprzedażą. Druga część jest fragmentem poświęconym na przeprowadzenie badań, za pomocą udostępnionych rzeczywistych danych dotyczących sprzedaży różnego rodzaju produktów. Przedstawione dane liczbowe zobrazowano również za pomocą wykresów. Każda sprzedaż została przeanalizowana oraz opisana, zwracając uwagę na pojawiające się szczególne zjawiska. Rozdział został zakończony diagnozą stanu aktualnego w obszarze problemowym. Trzeci rozdział przedstawia sposób funkcjonowania aplikacji. Składa się on z dokładnego przedstawienia metody wykorzystywanej do zoptymalizowania przychodów w cyklu życia produktu. Kolejno opisany jest schemat działania aplikacji, wraz ze schematem blokowym przedstawiającym wykonywane zadania krok po kroku. Kolejny fragment został poświęcony na zaprezentowanie działania aplikacji na podstawie prawdziwych danych. Jest to symulacja przeprowadzenia całego cyklu sprzedażowego z wykorzystaniem proponowanego w rozdziale trzecim rozwiązania. Obrazuje to w jaki sposób użytkownik korzysta z aplikacji oraz jakie korzystne informacje zwrotne otrzymuje. Ostatni rozdział dotyczy oceny ekonomicznej oraz użyteczności projektu. Składa się on z przedstawienia schematu biznesowego dla wprowadzenia aplikacji mobilnej na rynek. Został zaprezentowany diagram Gantta dla całego procesu wytworzenia aplikacji, oraz kosztorys całego przedsięwzięcia. Piąta część pracy została zakończona analizą mocnych oraz słabych stron wraz z zagrożeniami oraz szansami projektu. Praca została zakończona wnioskami, zawierającymi podsumowanie całej pracy wraz z rekomendacją stworzenia projektu oraz możliwościami na dalszy rozwój aplikacji.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Dobrowolska_Oliwia_278552.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27565

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT032f2b1dc557471997e65225653513d6/
URN
urn:pw-repo:WUT032f2b1dc557471997e65225653513d6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page