Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Izolacja i wstępna charakterystyka szczepów drożdży zdolnych do wzrostu na alternatywnych źródłach węgla

Magdalena Katarzyna Sternicka

Abstract

W części teoretycznej niniejszej pracy zawarto podstawowe informacje dotyczące drożdży, ich morfologii oraz właściwości fizjologicznych. Opisano zdolności pokarmowe tych organizmów oraz optymalne warunki hodowli. Szeroki zakres został poświęcony czynnościom, które są niezbędne do izolacji czystych kultur drożdży oraz ich charakterystyki. Następnie wymieniono techniki, dzięki którym możliwe jest określenie przynależności gatunkowej tych mikroorganizmów. Na koniec skupiono się na potencjale związanym ze wzrostem drożdży na alternatywnych źródłach węgla oraz właściwościami aplikacyjnymi. Część praktyczna została poświęcona poszukiwaniu szczepów drożdży ze środowisk naturalnych, zdolnych do wzrostu na alternatywnych źródłach węgla oraz określeniu ich potencjału aplikacyjnego. Celem pracy było wyizolowanie takich szczepów, które mogłyby rosnąć na odpadach organicznych z procesów przemysłowych np. odpadach lignocelulozowych, serwatce, glicerolu. W tym celu pobierano próbki ze środowiska naturalnego, głównie z owoców. Wysiewano je na odpowiednio przygotowane selekcyjne podłoża, zawierające dodatek antybiotyków. Wyizolowano 18 szczepów drożdżowych i wstępnie scharakteryzowano. 17 szczepów było zdolnych do wzrostu na podłożu minimalnym z glukozą; 8 zdolnych do wzrostu na podłożu minimalnym z dodatkiem ksylozy. 13 szczepów urosło na podłożu z glicerolem. 9 szczepów było zdolnych do wzrostu na podłożu minimalnym z laktozą. 2 szczepy wykazywały zdolność do rozkładu skrobi, kolejne 2 szczepy wytwarzały enzymy rozkładające tłuszcze. Wśród wyizolowanych szczepów nie znaleziono takiego, który wykazywałby zdolność do rozkładu białek. Po zbadaniu ich właściwości amylolitycznych, proteolitycznych i celulolitycznych oraz sprawdzeniu zdolności do wzrostu na pożywkach, które zawierały alternatywne źródło węgla, jak np. laktoza (główny składnik serwatki) czy ksyloza (ważny element odpadów lignocelulozowych), wybrano 6 szczepów do dalszej analizy. Wykorzystując metody biologii molekularnej dla każdego z tych szczepów określono przynależność gatunkową. Dodatkowo przeprowadzono hodowle okresowe na podłożu zawierającym glukozę w temperaturze 30 oC i 37 oC, wyznaczono krzywe wzrostu i określono tempo wzrostu drożdży. Na koniec zbadano zdolność 3 wybranych szczepów drożdży do syntezy 2-fenyloetanolu (ang. 2-phenylethanol, 2-PE) na podłożu, które zawierało jako substrat L-fenyloalaninę (ang. L-phenylalanine, L-Phe).
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Magdalena Katarzyna Sternicka (WCh) Magdalena Katarzyna Sternicka Wydział Chemiczny (WCh)
Promotor
Jolanta Mierzejewska (WCh/KBŚLiK) Jolanta Mierzejewska Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (WCh/KBŚLiK)Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka dyplomująca
Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka prowadząca
Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych (WCh/KBŚLiK)
Kierunek / specjalność studiów
, Biotechnologia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
09-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Jolanta Mierzejewska (WCh/KBŚLiK) Jolanta Mierzejewska Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (WCh/KBŚLiK)Wydział Chemiczny (WCh) Maria Bretner (WCh/KBŚLiK) Maria Bretner Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (WCh/KBŚLiK)Wydział Chemiczny (WCh)
Słowa kluczowe w języku polskim
Drożdże, izolacja czystych kultur, przynależność gatunkowa, alternatywne źródła węgla, właściwości aplikacyjne, 2-PE
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca inz druk.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8576

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03279c883a4b44f7b30c639f4475dd7a/
URN
urn:pw-repo:WUT03279c883a4b44f7b30c639f4475dd7a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony