Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Izolacja i wstępna charakterystyka szczepów drożdży zdolnych do wzrostu na alternatywnych źródłach węgla

Magdalena Katarzyna Sternicka

Abstract

W części teoretycznej niniejszej pracy zawarto podstawowe informacje dotyczące drożdży, ich morfologii oraz właściwości fizjologicznych. Opisano zdolności pokarmowe tych organizmów oraz optymalne warunki hodowli. Szeroki zakres został poświęcony czynnościom, które są niezbędne do izolacji czystych kultur drożdży oraz ich charakterystyki. Następnie wymieniono techniki, dzięki którym możliwe jest określenie przynależności gatunkowej tych mikroorganizmów. Na koniec skupiono się na potencjale związanym ze wzrostem drożdży na alternatywnych źródłach węgla oraz właściwościami aplikacyjnymi. Część praktyczna została poświęcona poszukiwaniu szczepów drożdży ze środowisk naturalnych, zdolnych do wzrostu na alternatywnych źródłach węgla oraz określeniu ich potencjału aplikacyjnego. Celem pracy było wyizolowanie takich szczepów, które mogłyby rosnąć na odpadach organicznych z procesów przemysłowych np. odpadach lignocelulozowych, serwatce, glicerolu. W tym celu pobierano próbki ze środowiska naturalnego, głównie z owoców. Wysiewano je na odpowiednio przygotowane selekcyjne podłoża, zawierające dodatek antybiotyków. Wyizolowano 18 szczepów drożdżowych i wstępnie scharakteryzowano. 17 szczepów było zdolnych do wzrostu na podłożu minimalnym z glukozą; 8 zdolnych do wzrostu na podłożu minimalnym z dodatkiem ksylozy. 13 szczepów urosło na podłożu z glicerolem. 9 szczepów było zdolnych do wzrostu na podłożu minimalnym z laktozą. 2 szczepy wykazywały zdolność do rozkładu skrobi, kolejne 2 szczepy wytwarzały enzymy rozkładające tłuszcze. Wśród wyizolowanych szczepów nie znaleziono takiego, który wykazywałby zdolność do rozkładu białek. Po zbadaniu ich właściwości amylolitycznych, proteolitycznych i celulolitycznych oraz sprawdzeniu zdolności do wzrostu na pożywkach, które zawierały alternatywne źródło węgla, jak np. laktoza (główny składnik serwatki) czy ksyloza (ważny element odpadów lignocelulozowych), wybrano 6 szczepów do dalszej analizy. Wykorzystując metody biologii molekularnej dla każdego z tych szczepów określono przynależność gatunkową. Dodatkowo przeprowadzono hodowle okresowe na podłożu zawierającym glukozę w temperaturze 30 oC i 37 oC, wyznaczono krzywe wzrostu i określono tempo wzrostu drożdży. Na koniec zbadano zdolność 3 wybranych szczepów drożdży do syntezy 2-fenyloetanolu (ang. 2-phenylethanol, 2-PE) na podłożu, które zawierało jako substrat L-fenyloalaninę (ang. L-phenylalanine, L-Phe).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Katarzyna Sternicka (FC) Magdalena Katarzyna Sternicka,, Faculty of Chemistry (FC)
Supervisor
Jolanta Mierzejewska (FC/CDSB) Jolanta Mierzejewska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jolanta Mierzejewska (FC/CDSB) Jolanta Mierzejewska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Maria Bretner (FC/CDSB) Maria Bretner,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Drożdże, izolacja czystych kultur, przynależność gatunkowa, alternatywne źródła węgla, właściwości aplikacyjne, 2-PE
File
  • File: 1
    praca inz druk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8576

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03279c883a4b44f7b30c639f4475dd7a/
URN
urn:pw-repo:WUT03279c883a4b44f7b30c639f4475dd7a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page