Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary project of a goods hospital lift with electric drive

Patryk Romaniuk

Abstract

Lifts are devices included in the group of handling equipment. Their main task is to transport people and goods between structure levels while maintaining the highest possible level of security. It is guaranteed by the requirement to comply with all guidelines it is ensured by through the guidelines contained in harmonized standards. The general purpose of the work is to become familiar and extend a knowledge in the field of goods lifts. The first part of the work presents the division of lifts and possible technical solutions used in electric and hydraulic lifts. Propulsion methods in both types of elevators are discussed. Moreover, the most important assemblies used in hydraulic and electric lifts, their individual construction elements, and solutions used in hospital lifts were described. Safety requirements for the construction and operation of hospital goods lifts were discussed as well. In the second part, an analysis of passenger traffic of two cooperating lifts was carried out, which allowed to assess the quality of transport of a group of lift, one of which is the subject of the project. Additionally, possible lift control systems are presented. The main purpose of the work is the design of a hospital goods lift in accordance with applicable harmonized standards. It contains calculations of the most important elements, assemblies and parameters. The assembly drawing is a visualization of the designed lift.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Romaniuk (FACME) Patryk Romaniuk,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny towarowego dźwigu szpitalnego z napędem elektrycznym
Supervisor
Zbigniew Żebrowski (FACME/ICME) Zbigniew Żebrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2236
Reviewers
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Transport bliskiDźwig elektrycznyDźwig towarowyDźwig szpitalnyNapęd elektryczny
Keywords in English
short distance transporttraction drive liftgoods passenger lifthospital liftelectric drive
Abstract in Polish
Dźwigi są urządzeniami zaliczanymi do grupy urządzeń transportu bliskiego. Głównym ich zadaniem jest transportowanie osób, jak i towarów pomiędzy przystankami z zachowaniem najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa. Zagwarantowane jest ono poprzez wymóg spełnienia wszystkich wytycznych przedstawionych w zharmonizowanych normach, którym podlegają. Ogólnym celem pracy jest zapoznanie się i poszerzenie wiedzy w zakresie dźwigów towarowych. W pierwszym fragmencie pracy zaprezentowano podział dźwigów oraz możliwe rozwiązania stosowane w dźwigach elektrycznych i hydraulicznych. Przedstawione zostały metody przeniesienia napędu w obu typach dźwigów. Dodatkowo opisano najważniejsze zespoły stosowane w dźwigach elektrycznych i hydraulicznych, poszczególne ich elementy budowy, oraz rozwiązania stosowane w dźwigach szpitalnych. Przedłożono też wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i eksploatacji szpitalnych dźwigów towarowych. W drugiej części została wykonana analiza ruchu pasażerskiego dwóch współpracujących dźwigów, co pozwoliło ocenić jakość transportu zespołu dźwigów z których jeden jest przedmiotem projektu. Dodatkowo przedstawiono możliwe układy sterowania dźwigów. Głównym celem pracy jest projekt szpitalnego dźwigu towarowego zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi. Zawiera on obliczenia najważniejszych elementów, zespołów i parametrów t.j.: powierzchni użytkowej kabiny, masy przeciwwagi, cięgien nośnych, sprzężenia ciernego, prowadnic kabinowych, prowadnic przeciwwagowych, układu ogranicznika, zderzaków kabinowych, oraz zderzaków przeciwwagowych. Wizualizacją zaprojektowanego dźwigu jest rysunek zestawieniowy.
File
  • File: 1
    APD_ROMANIUK_PATRYK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36272

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT031f65d799b04893bbc25cbe9e39761c/
URN
urn:pw-repo:WUT031f65d799b04893bbc25cbe9e39761c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page